Lumbale punctie

Wat is een lumbale punctie

Een lumbale punctie is een ruggenprik. Een lumbale punctie is een onderzoek waarbij wat hersenvocht uit het lichaam wordt gehaald.

Waarom dit onderzoek

Op grond van uw klachten en eventueel eerder onderzoek vindt uw neuroloog het raadzaam om het hersenvocht te onderzoeken.

Daarvoor is een ruggenprik noodzakelijk. Door het hersenvocht te onderzoeken kunnen gegevens worden verkregen die belangrijk zijn bij het stellen van de juiste diagnose. Het kan eventueel leiden tot een gerichte behandeling.

Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, zoals marcoumar,  Acenocoumarol, ascal of aspirine dient u dit te melden aan uw behandelend neuroloog. Soms moeten deze tijdelijk worden gestopt. Bent u er niet zeker van of u bloedverdunnende middelen gebruikt, neem dan altijd contact op met uw huisarts of behandelend specialist.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Meestal zal het onderzoek in dagbehandeling plaatsvinden. Op de dag van het onderzoek dient u zich op de afgesproken tijd te melden op afdeling neurologie. In verband met de voorbereiding is het belangrijk dat u op tijd komt.

De ruggenprik wordt op de dagbehandeling door uw behandelend neuroloog of de physician assistant uitgevoerd. Het is raadzaam om een kwartier voor het onderzoek naar het toilet te gaan om uw blaas te ledigen.

Bij een lumbale punctie neemt u tijdens het onderzoek plaats in een bed. Tijdens deze prik ligt u op uw zijde. U moet uw knieën zo ver mogelijk optrekken, het hoofd naar de knieën brengen en uw rug zo bol mogelijk maken. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en brengt de arts een dunne naald in. Als de naald op de juiste plek laag in de rug is ingebracht, zal er wat hersenvocht aflopen. Dit wordt opgevangen in een buisje en voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.

Meestal is alleen de prik door de huid wat pijnlijk, zoals bij bloedafname. Door uw rug zo bol mogelijk te maken en te ontspannen, wordt de kans vergroot dat de naald meteen goed zit en u geen extra pijn hebt.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 10 minuten. Na het onderzoek verblijft u nog gedurende 2 uur op de afdeling, waarvan u het eerste uur in bed moet blijven. Daarna mag u naar huis en krijgt u een afspraak mee om de uitslagen op de polikliniek met uw behandelend neuroloog te bespreken.

Bijverschijnselen

Als gevolg van de ruggenprik kunt u na het onderzoek hoofdpijn krijgen. Dit is een onschuldige hoofdpijn, die verdwijnt als u plat gaat liggen. Ook het drinken van cafeïnehoudende dranken kan soms verlichting geven.
In de regel is deze hoofdpijn van voorbijgaande aard en zal dus na enige tijd weer verdwijnen. Indien u na een week nog hoofdpijn heeft, moet u contact opnemen met de neuroloog of met uw huisarts.

Samenvatting

  • De lumbale punctie dient om het hersenvocht te onderzoeken. Er wordt niet in het ruggenmerg geprikt.
  • Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. Na twee uur kunt u weer naar huis.
  • Na afloop kunt u hoofdpijn krijgen die verdwijnt bij plat liggen. Deze klacht is meestal van voorbijgaande aard.
  • Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt dient u dit te melden aan uw behandelend neuroloog.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de polikliniek neurologie, telefoon: 040 - 286 48 87.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.