Onderzoek naar hartfalen

9100.jpg
St. Anna Logo

Als u last heeft van hartfalen wordt het bloed niet goed rondgepompt door uw lichaam omdat het hart verzwakt is. Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn kortademigheid, dikke benen, pijn op de borst, uw hartslag slaat over, hartkloppingen en blijvende vermoeidheid. Als u klachten heeft die veroorzaakt kunnen worden door hartfalen, zal uw cardioloog verschillende onderzoeken doen om vast te stellen of er inderdaad sprake is van hartfalen. 

Welke onderzoeken naar hartfalen zijn mogelijk?

U krijgt de volgende onderzoeken om vast te stellen of u inderdaad hartfalen heeft:

  • Vraaggesprek (anamnese): uw arts vraagt naar uw voorgeschiedenis en die van uw familie, uw levensstijl en symptomen om een idee te krijgen van de ernst van uw klachten.
  • Lichamelijk onderzoek: uw arts controleert het hart, de longen, nek, buik en benen om te zoeken naar tekenen van hartfalen.
  • Thorax-röntgenfoto: hierop kan uw arts de omvang en de vorm van uw hart bekijken. Bij hartfalen is het hart vaak vergroot en kunnen er tekenen zijn van vocht in de longen.
  • Echocardiogram: met geluidsgolven bekijkt uw arts de hartkamers en hartkleppen.
  • Inspanningstest (stress-test): hiermee kan uw arts beoordelen hoe goed het hart functioneert als u zich inspant.
  • Elektrocardiogram (ECG): een ECG legt de elektrische activiteit van het hart vast op papier, zodat uw arts deze kan analyseren. Om afwijkingen vast te stellen, moet de ECG wel meten op het moment dat u klachten heeft. Daarom kunnen we u vragen om een draagbare monitor bij u te dragen om uw hartritme te registreren als u hartkloppingen of ‘gebons’ in de borst voelt. Dat noemen we een holter.
  • Hartkatheterisatie om kransslagader vernauwing (coronairlijden) uit te sluiten

 

Als alle onderzoeken achter de rug zijn, bespreekt uw cardioloog met u de uitkomsten. Als uit de onderzoeken blijkt dat uw klachten worden veroorzaakt door hartfalen, kijken we samen met u welke behandeling het beste bij u past. Hartfalen is over het algemeen niet te genezen, maar er zijn verschillende behandelingen mogelijk om klachten en symptomen te verminderen.

 

Waarom voor onderzoek naar hartfalen naar het Anna Ziekenhuis?

De cardiologen van het Anna Ziekenhuis bieden persoonlijke en betrokken hartzorg op een uitstekend niveau. Zij hebben dagelijks onderling overleg over het onderzoek en de behandeling van hun patiënten. Als bij u de diagnose hartfalen wordt gesteld, kunt u bij het Anna Ziekenhuis terecht op de speciale hartfalenpolikliniek. Hier wordt u begeleid door een gespecialiseerde hartfalenverpleegkundige bij onderzoeken, behandelingen en het omgaan met uw hartklachten.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.