Gezichtsveldonderzoek

Uw arts heeft met u besproken dat u binnenkort een onderzoek van uw gezichtsveld (perimetrie) krijgt. Deze folder geeft u informatie over dit onderzoek.

Wat is een gezichtsveldonderzoek

Als u met uw oog naar één punt kijkt, kunt u, min of meer onbewust, rondom dat punt ook nog allerlei dingen zien. Dat noemen we uw gezichtsveld. Door middel van een  computer wordt uw gezichtsveld onderzocht.

De voorbereiding

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek is pijnloos.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een assistente van de polikliniek oogheelkunde in een aparte donkere ruimte.
Het oog dat niet onderzocht wordt, wordt afgeplakt. U neemt plaats voor een halve bol, waar u in moet kijken terwijl uw hoofd op een steun rust.

In het midden van de bol zit een punt waar u naar moet kijken. Op verschillende plaatsen aan de binnenzijde van de bol gaat telkens een lampje branden. U drukt op een knopje elke keer wanneer u het lampje ziet. Het lampje verandert steeds van plaats. Op deze manier kan uitval of vermindering van de netvliesfunctie in kaart worden gebracht.

Het kan voor u vermoeiend zijn om steeds alert te zijn op de aangeboden lampjes, waardoor u soms gaat twijfelen aan uw reactie. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken.

Na het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de behandelend oogarts, aansluitend aan het onderzoek. Als dit niet mogelijk is, dan krijgt u een nieuwe afspraak.

Afspraak

  • Er is een afspraak voor u gemaakt op: _________________ om ____________ uur.

  • Helaas kunnen wij uw afspraak nog niet inplannen. U kunt op ______________ telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak in de maand __________________________

  • Maakt u wel / geen controle afspraak met uw oogarts.

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de: polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandeld specialist.