Psychologisch onderzoek bij kinderen

0273.jpg
St. Anna Logo

Soms kan de kinderarts geen duidelijke verklaring vinden voor klachten bij uw kind, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, of concentratieproblemen. De kinderarts kan uw kind dan voor onderzoek doorverwijzen naar het specialisme medische psychologie van het Anna Ziekenhuis. Hier proberen we er samen met uw kind achter te komen waar de klachten door ontstaan. De kinderarts kan uw kind voor onderzoek ook verwijzen naar een specifieke polikliniek binnen het specialisme medische psychologie zoals de ADHD-poli en de hoofdpijnpoli.

 

Hoe gaat psychologisch onderzoek bij kinderen in zijn werk?

We nodigen uw kind eerst uit voor een eerste gesprek, het intakegesprek. Bij kinderen tot 16 jaar bent u als ouder of voogd ook bij dit gesprek aanwezig. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen ook alleen komen. Na het intakegesprek bespreken we samen met u en uw kind wat we kunnen doen om te helpen. Vaak doen we eerst een uitgebreid psychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door een psychodiagnostisch werker. Psychologisch onderzoek bij kinderen bestaat uit gesprekken, observatie en tests. Veel voorkomend onderzoek bij kinderen is bijvoorbeeld onderzoek naar de verstandelijke (cognitieve), sociale en/of emotionele ontwikkeling, naar ADHD/ADD of naar autisme. Op basis van het onderzoek geven we een advies over mogelijke behandeling. Het kan zijn dat we uw kind psychisch gaan begeleiden of behandelen, maar ook u als ouders kunnen we begeleiden en adviezen geven. Voor de beste behandeling kan de psycholoog uw kind ook doorverwijzen naar een andere instantie.

 

Psychologisch onderzoek bij het Anna Ziekenhuis

De psychodiagnostisch werkers en medisch psychologen van het Anna Ziekenhuis hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, waaronder, kinder- en jeugdpsychologie. Hierdoor kunnen ook kinderen en hun ouders terecht bij een gespecialiseerd medisch psycholoog voor onderzoek en een behandeling op maat. We focussen ons op hoe we uw kind verder kunnen helpen. Voor de beste zorg werkt de medisch psycholoog nauw samen met de behandelend kinderarts in het Anna Ziekenhuis.   

Goed om te weten
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.