Psychologisch onderzoek bij volwassenen

0257.jpg
St. Anna Logo

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandelingen kunnen een zware belasting zijn voor u en uw naasten. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in uw relatie of op uw werk. Als u psychologische klachten heeft die (mogelijk) samenhangen met uw lichamelijke klachten, kan uw medisch specialist u doorverwijzen naar de psycholoog van het Anna Ziekenhuis. De psycholoog onderzoekt de samenhang tussen uw lichamelijke en psychische klachten. Op basis van dit psychologisch onderzoek bepalen we welke behandeling nodig is. Uw behandelend arts en de psycholoog werken hierbij nauw samen. Als u normaalgesproken een (lees)bril of een gehoorapparaat gebruikt, neemt u deze mee zodat u ze tijdens het onderzoek kunt gebruiken.

 

Hoe gaat psychologisch onderzoek bij volwassenen in zijn werk?

In het eerste gesprek bespreekt u uw klachten met de psycholoog. Het is prettig als u hierbij een familielid meeneemt. Aan de hand van dit gesprek beoordeelt uw psycholoog welk onderzoek nodig is om de factoren die samenhangen met uw klachten te achterhalen. Dit vervolgonderzoek kan ook plaatsvinden op een van onze speciale poli’s, zoals de geheugenpoli of de ouderen geheugenpoli (geriatrische geheugenpoli). Psychologisch onderzoek bestaat uit verschillende tests, bijvoorbeeld neuropsychologische tests en/of vragenlijsten en wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch werker. Het doel van de tests is bijvoorbeeld om uw intelligentie, geheugen en/of uw concentratievermogen te bepalen. Het doel van de vragenlijsten is om uw persoonlijkheid en klachten in kaart te brengen. Als u het goed vindt, kunnen we ook in gesprek gaan met uw partner, familieleden of andere betrokkenen. Na afronding van het onderzoek bespreken we de uitkomsten met u. Uw psycholoog geeft daarna advies over de mogelijke behandeling van uw klachten.

 

Psychologisch onderzoek bij het Anna Ziekenhuis

De klinisch psychologen, GZ psychologen en psychodiagnostisch werkers van het Anna Ziekenhuis hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, zoals medische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie. Ook bieden wij specialistische zorg op de geheugenpoli en ouderen geheugenpoli (geriatrische geheugenpoli). Hierdoor kunnen zowel kinderen, volwassenen als ouderen terecht bij een psycholoog voor onderzoek en een behandeling op maat. Voor de beste zorg werkt uw psycholoog nauw samen met uw behandelend arts in het Anna Ziekenhuis.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.