Buikpunctie of longpunctie

Uw behandelend arts heeft voor u een buik- of longpunctie aangevraagd. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op de punctie voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van de punctie.

Wat is een punctie

Met behulp van een naald wordt weefsel of vocht afgenomen. Dit wordt opgestuurd naar een laboratorium om onderzocht te worden.

Ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Dagopname

Voor dit onderzoek is een dagopname nodig. U moet zich anderhalf uur voor de punctie melden bij de receptie in de centrale hal (hoofdingang). Een gastvrouw of gastheer begeleidt u naar de verpleegafdeling voor de opname.

De punctie vindt plaats op de afdeling radiologie. U wordt vanuit de verpleegafdeling naar de afdeling radiologie gebracht.

Wat is belangrijk te weten voor de punctie

Medicijnen

  • Het kan zijn dat u voor de punctie moet stoppen met bepaalde medicijnen. Geef daarom bij uw specialist aan welke medicijnen u gebruikt. Het wel of niet stoppen van medicatie zal uw specialist met u bespreken.
  • Overige medicijnen mag u gewoon innemen met een klein beetje water.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.

Kleding
Na de punctie moet u bedrust houden. Daarom adviseren wij u hiervoor comfortabele kleding of een pyjama mee te nemen.
Voordat u naar de afdeling radiologie gaat voor de punctie krijgt u een OK-jasje aan.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden

De dag voorafgaand aan de punctie in de buik
U mag geen voedsel gebruiken dat in de darmen gassen veroorzaakt. Dat wil zeggen geen uien, prei, koolsoorten, peulvruchten en koolzuurhoudende dranken (frisdrank en bier).

De dag van de punctie in de buik of long
Als de punctie in de ochtend plaatsvindt:
U mag een licht ontbijt gebruiken. Hieronder wordt verstaan: 1 of 2 beschuiten met jam of rookvlees en een kopje thee. Beslist geen boter, kaas, koffie, melkproducten of koolzuurhoudende dranken. Tot 2 uur voor de punctie mag u water en/of thee drinken.

Als de punctie in de middag plaatsvindt:
U mag een licht ontbijt en een lichte lunch gebruiken. Hieronder wordt verstaan: 1 of 2 beschuiten met jam of rookvlees en een kopje thee. Beslist geen boter, kaas, koffie, melkproducten of koolzuurhoudende dranken. Tot 2 uur voor de punctie mag u water en/of thee drinken.

Hoe gaat de punctie verlopen

De punctie kan worden uitgevoerd met behulp van echografie of CT. Op de echokamer blijft u in uw bed liggen tijdens de punctie. Wordt de punctie met behulp van CT uitgevoerd dan is het noodzakelijk dat u overschuift op de onderzoektafel van de CT.

De radioloog zal, door middel van een van deze technieken, de plaats bepalen waar hij/zij de punctie wil verrichten. Deze plaats wordt vervolgens gedesinfecteerd en de huid wordt plaatselijk verdoofd. Het afnemen van weefsel of vocht zal niet helemaal pijnloos zijn.
De duur van de procedure is vooraf niet altijd te bepalen, maar gemiddeld is dit een half uur.
Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Na een longpunctie wordt er na ongeveer anderhalf uur een controle longfoto gemaakt.

Als u zich goed voelt, mag u 4 uur na de punctie weer naar huis.

Hoe komt u aan de uitslag

U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Risico’s en complicaties

Aan deze medische ingreep zijn mogelijke complicaties verbonden. Deze heeft uw arts met u besproken. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met de polikliniek van uw arts.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de procedure, neemt u dan gerust contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van de punctie vertelt de echo-assistent/ laborant of radioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32
Polikliniek interne geneeskunde: 040 - 286 48 73
Polikliniek chirurgie 040 - 286 48 72