CT onderzoek

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig leest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Let op: in uw afspraakbrief staat ook belangrijke voorbereidingsinformatie. Lees deze goed door. 

Wat is een CT-onderzoek

Met een CT-scan is het mogelijk om opnamen te maken van dwarsdoorsneden van uw lichaam. Dit gebeurt met behulp van röntgenstralen.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Afhankelijk van de vraagstelling kan het nodig zijn om tijdens het onderzoek bij u een contrastmiddel in te spuiten via een ader in uw arm. Dit is over het algemeen een veilig middel. Toch is er bij een kleine groep patiënten een kans op nierbeschadiging. Daarom is het belangrijk om te weten hoe uw nierfunctie is. Als uw nierfunctie nog niet bekend is, of langer dan 12 maanden geleden is bepaald, heeft u van uw arts een formulier gekregen om bloed te laten prikken.
Het kan voor het onderzoek noodzakelijk zijn dat bepaalde medicijnen niet ingenomen mogen worden.

Voor vragen over het gebruik van medicijnen verwijzen wij u naar uw arts. Deze bepaalt, mede naar aanleiding van bovengenoemd bloedonderzoek, met welke medicijnen u moet stoppen of welke u mag gebruiken.     

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.

Als u allergisch bent voor contrastmiddel, meld dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.                      

Kleding
Omdat metalen voorwerpen de opnamen kunnen storen raden wij u aan tijdens het onderzoek een makkelijk zittend T-shirt te dragen.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Het kan zijn dat er voor het onderzoek een speciale voorbereiding nodig is. Dit staat beschreven in de afspraakbrief.

Hoe verloopt het onderzoek

In de onderzoekkamer komt u op een verschuifbare tafel te liggen. Eventueel wordt er een infuus geprikt voor de toediening van contrastmiddel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam ligt in de ronde opening van de CT-scan. In het toestel zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt, uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid .

De CT scan wordt bediend vanuit een andere ruimte. Daar bevindt zich een laborant die u daarbij voortdurend in de gaten houdt.
De tijdsduur van het onderzoek hangt af van het aantal opnamen en of het wel of niet nodig is om contrastmiddel te geven. Meestal duurt een onderzoek tussen de 5 en de 30 minuten.
Blijft u gedurende het hele onderzoek ontspannen en stil liggen. De opnamen kunnen namelijk mislukken als u zich beweegt.

Uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Bijwerkingen en complicaties

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van de scan is zo gering dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Als er contrastmiddel via de bloedbaan wordt ingespoten kan dat een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik geven. Dit trekt na enkele minuten weer weg.

Wilt u meer weten over contrastvloeistof vraagt u dan aan de balie van de afdeling radiologie naar de folder:                                                              
Patiënteninformatie over jodiumhoudende contrastmiddelen.                               

Deze informatie is ook te vinden op www.annaziekenhuis.nl of www.cbo.nl.    

Heeft u nog vragen?

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek.

Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie.
Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32