Defaecografie

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waarom dit onderzoek

Op grond van een moeizame stoelgang acht uw arts het raadzaam röntgenopnamen van uw endeldarm te laten maken (tijdens de stoelgang).

Ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich vóór het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Belangrijk voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan zo snel mogelijk te aan de afdeling radiologie.

Kleding
Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw onderlichaam ontkleedt. Tijdens het onderzoek draagt u een onderzoeksschort. Deze krijgt u vooraf van de laborant.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Thuis is geen voorbereiding nodig. Wel moeten er op de afdeling radiologie voorafgaande aan het onderzoek enkele voorbereidende maatregelen genomen worden. Daarom moet u 1 uur voor het onderzoek aanwezig zijn. U meldt zich 1 uur voor het tijdstip dat op uw afspraakbevestiging staat.

Hoe verloopt het onderzoek

Om een juist overzicht te krijgen van de ligging van de darmen in de buik krijgt u 1 uur voor het onderzoek 2 bekers vloeibaar contrastmiddel (bariumpap) te drinken.
Om de endeldarm leeg te maken, krijgt een half uur daarna een tubetje met laxeermiddel (klysma). U wacht een half uur in de wachtkamer als u aandrang krijgt mag u naar het toilet.

Een half uur na dit klysma wordt begonnen met het onderzoek. Om de endeldarm zichtbaar te maken wordt een slangetje in de anus ingebracht. Via dit slangetje wordt een contrastmiddel, een dikke witte bariumpap, ingebracht. Bij vrouwen markeren we ook de vagina met een contrastmiddel. Daarna neemt u plaats op een po-stoel voor het röntgenapparaat. Er worden in zittende houding opnamen gemaakt, tijdens ophouden, persen en uitdrukken.

Dit deel van het onderzoek duurt maximaal 10 minuten. Na het onderzoek kunt u naar het toilet in uw kleedkamer.

Nazorg

Drink de dagen na het onderzoek extra, zodat de bariumpap sneller uw darmen verlaat. Uw ontlasting zal de eerste dagen na het onderzoek wit zijn. Hier hoeft u zich niet ongerust over te maken, dit is de bariumpap die u geslikt heeft.

Hoe komt u aan de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Tot slot

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Hebt u nog vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie, telefoonnummer 040 - 286 48 32. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.