Echografie onderzoek

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze informatie over het echografie onderzoek aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op dit onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het resultaat van het onderzoek.

Wat is echografie

Echografie is een onderzoek waarbij organen en weefsels in uw lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden met behulp van geluidsgolven. Deze zijn niet hoorbaar, onschadelijk en niet pijnlijk.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

In de afspraakbrief kunt u lezen waar het onderzoek zal plaatsvinden.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt mag u deze normaal innemen.

Kleding
Het te onderzoeken lichaamsdeel moet worden ontkleed.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Eventuele voorbereiding is afhankelijk van de vraagstelling en te onderzoeken lichaamsdeel. Deze wordt beschreven in uw afspraakbrief.

Hoe verloopt het onderzoek

In de onderzoekkamer komt u op een onderzoektafel te liggen. Een radioloog brengt wat gel aan op de huid en beweegt met een klein apparaat (een transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. Op de monitor kijk de radioloog naar de beelden en maakt daar foto’s van. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

NB: Bij kinderen van 0 tot 3 jaar vindt het onderzoek bij voorkeur kort na een voeding plaats. Het is handig om een flesje drinken of een speentje mee te brengen.

Hoe krijgt u de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.