Echografie onderzoek

Het is belangrijk dat u deze informatie over het echografie onderzoek aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op dit onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het resultaat van het onderzoek.

Let op: in uw afspraakbrief staat ook belangrijke voorbereidingsinformatie. Lees deze goed door. 

Wat is echografie

Echografie is een onderzoek waarbij organen en weefsels in uw lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden met behulp van geluidsgolven. Deze zijn niet hoorbaar, onschadelijk en niet pijnlijk.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

In de afspraakbrief kunt u lezen waar het onderzoek zal plaatsvinden.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt mag u deze normaal innemen.

Kleding
Het te onderzoeken lichaamsdeel moet worden ontkleed.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Eventuele voorbereiding is afhankelijk van de vraagstelling en te onderzoeken lichaamsdeel. Deze wordt beschreven in uw afspraakbrief.

Hoe verloopt het onderzoek

In de onderzoekkamer komt u op een onderzoektafel te liggen. Een radioloog brengt wat gel aan op de huid en beweegt met een klein apparaat (een transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. Op de monitor kijk de radioloog naar de beelden en maakt daar foto’s van. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

NB: Bij kinderen van 0 tot 3 jaar vindt het onderzoek bij voorkeur kort na een voeding plaats. Het is handig om een flesje drinken of een speentje mee te brengen.

Hoe krijgt u de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek. Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de doktersassistente u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32