Duplexonderzoek van de aders

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een duplex

Dit is een speciaal echografie-onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de bloedvaten onderzocht worden, in dit geval de aders van het betreffende gebied. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. Bij dit onderzoek wordt onder andere gelet op onregelmatigheden, verwijdingen en vernauwingen. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk. Het onderzoek kan tot 30 minuten duren en is onder andere afhankelijk van het verloop van de vaten.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

In de afspraakbrief kunt u lezen waar het onderzoek zal plaats vinden.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze normaal blijven innemen.

Kleding
Indien de beenvaten onderzocht worden is het wenselijk geen boxershort of onderbroek met langere pijpen te dragen. Een onderbroek waarbij de lies enigszins vrij is heeft de voorkeur.

Er kan u gevraagd worden om kledingstukken uit te trekken.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
In verband met de hygiëne vragen wij u, voor het onderzoek, thuis een douche te nemen.

Hoe verloopt het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde vaatlaborant. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt er gel aangebracht op de huid. De laborant beweegt een klein apparaat (een transducer) over de huid om de betreffende bloedvaten op te zoeken. Deze transducer zendt niet-hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden door onder andere de rode bloedlichaampjes in het bloed. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een hoorbaar signaal en een beeld dat zichtbaar wordt op een monitor. Aan de hand hiervan kan de vaatlaborant het bloedvat en de doorstroming beoordelen. Er worden ook foto’s gemaakt van deze beelden.

Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek met de transducer op u gedrukt wordt. Dit is om de vaten beter in beeld te kunnen krijgen.

Hoe komt u aan de uitslag

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek.
U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.