Nucleair onderzoek van de longen (Longperfusie/ventilatiescintigrafie)

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat houdt dit onderzoek in?

Een longperfusiescintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de doorbloeding van de longen onderzocht wordt. Dit is bijvoorbeeld nodig als er misschien een bloedstolsel in de longen zit, een zogenoemde embolie. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een radioactieve stof.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een radioactieve stof. In bepaalde gevallen is het, voor het stellen van een diagnose, nodig om ook een longventilatiescintigrafie te verrichten. Hierbij moet u lucht inademen waaraan een beetje radioactieve stof is toegevoegd. Dit onderzoek geeft informatie over de luchtwegen.

Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent neem dan contact met de afdeling radiologie. Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken worden. Hoe lang die onderbreking duurt, is afhankelijk van het soort onderzoek. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling radiologie.

Kleding
Metalen voorwerpen rondom de borstkas kunnen de opnamen storen. Houd daarom rekening met uw kledingkeuze. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Mogelijke risico’s en complicaties

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenopname. U zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden. Van de ingespoten stof merkt u niets. Na enkele dagen zijn alle radioactieve stoffen uit uw lichaam verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in uw lichaam zitten. Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek. U mag gewoon eten en drinken.

Hoe verloopt het onderzoek

Longperfusiescintigrafie:
U krijgt door middel van een injectie in een bloedvat in de arm een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend, die uit kleine eiwitbolletjes bestaat. Via het bloed komt deze stof in de longen terecht. Behalve de prik voelt u niets.
Kort voor en na de injectie wordt u gevraagd een aantal keer diep in en uit te ademen. De stof verspreidt zich via het bloed door uw lichaam en wordt vastgehouden in de longen.
Direct na het inspuiten van deze stof worden opnamen gemaakt. De opnamen geven een overzicht van de doorbloeding van het longweefsel.
U komt hiervoor op een stoel te zitten, waarna het apparaat (gammacamera) verschillende  opnamen maakt. De radioactieve stof zendt straling uit, die met behulp de gammacamera gemeten kan worden. Gedurende het onderzoek is het van belang dat u stil blijft zitten. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 15 minuten.
Het kan zijn dat er aanvullende opnamen gemaakt worden (SPECT-CT). U moet hiervoor op een onderzoektafel gaan liggen waarbij het apparaat om u heen draait. Gedurende deze opnamen is het ook van belang dat u stil blijft liggen. Deze opnamen duren ongeveer 15 minuten.

Longventilatiescintigrafie:
Wanneer een longventilatiescintigrafie nodig is, wordt dit onderzoek na de longperfusiescintigrafie gedaan. De laborant neemt contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.
U komt voor een longventilatiescintigrafie op een stoel te zitten. De laborant laat u, gedurende enkele minuten, een mengsel van lucht en een geringe hoeveelheid radioactieve stof inademen via een mondstukje, zodat deze in de luchtwegen komen. Het radioactieve mengsel is reukloos en ongevaarlijk. Direct na het inademen worden er opnamen gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.

Hoe komt u aan de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.
Als het resultaat van het onderzoek aangeeft dat er mogelijk sprake is van een longembolie (bloedstolsel in de longen), dan wordt uw behandelend arts telefonisch op de hoogte gebracht en zal er over het algemeen aansluitend gestart worden met de behandeling.