Onderzoek van de blaas en urinebuis (mictiecystogram)

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een mictiecystogram

Een mictiecystogram is een onderzoek van de blaas en de urinebuis met behulp van contrastvloeistof. In deze folder vindt u informatie over het verloop van het onderzoek.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich voor het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze normaal blijven innemen.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.

Kleding
Tijdens het onderzoek kunt u uw sokken en/of T-shirt aanhouden.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Vlak voor het onderzoek vragen wij u naar het toilet te gaan om de blaas goed leeg te maken.

Hoe gaat het onderzoek verlopen.

Om contrastvloeistof in de blaas te krijgen is het noodzakelijk om een slangetje (katheter) in te brengen in de blaas via de urinebuis. Dit hoeft niet pijnlijk te zijn, maar is wel vervelend. De katheter wordt ingesmeerd met een glijmiddel, waardoor deze gemakkelijker ingebracht kan worden. Aan de bovenkant van de katheter zit een ballonnetje, dat wordt opgeblazen, om te voorkomen dat deze er uit glijdt.
Er wordt een overzichtsfoto van de buik gemaakt. Daarna wordt een infuussysteem op de katheter aangesloten. De contrastvloeistof loopt de blaas in. Uiteindelijk krijgt u het gevoel dat u moet plassen. Tijdens het onderzoek worden er foto's van de blaas gemaakt. Dan wordt het slangetje eruit gehaald en moet u plassen terwijl er foto's gemaakt worden. Hiermee kunnen er eventuele vernauwingen van de urinebuis worden aangetoond. Wanneer dit goed gaat en er genoeg foto's gemaakt zijn dan mag u, wanneer dat nodig is, naar het toilet om de blaas leeg te maken. Vervolgens wordt er nog een foto gemaakt van de buik met een lege blaas. Door het inbrengen van een contrastvloeistof via de urinebuis is het vrijwel uitgesloten dat u een overgevoeligheidsreactie zult krijgen

Hoe komt u aan de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Tot slot

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Hebt u nog vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32