MRI-onderzoek van het hart met adenosine

Voor dit onderzoek is voorbereiding nodig. Lees aandachtig de ‘Voorbereiding thuis’.

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. U moet zich 15 minuten vóór het onderzoek melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is een MRI van het hart

MRI staat voor Magnetische Resonantie Imaging. Dit betekent dat met behulp van een sterke magneet en radiogolven afbeeldingen van uw lichaam worden gemaakt. Er wordt geen röntgenstraling gebruikt.
De cardioloog kan door middel van deze techniek een beeld vormen van het hart, zonder dat daarvoor een ingreep nodig is. Voor het onderzoek worden elektroden op uw borst geplakt die het hartritme registreren. Op geleide van het hartritme worden de opnamen gemaakt. U krijgt instructies voor uw ademhaling.
U krijgt een contrastmiddel toegediend via het infuus dat voorafgaand aan het onderzoek in uw arm wordt ingebracht.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Metalen voorwerpen

  • De MRI-scanner maakt gebruik van een sterke magneet die constant aan staat. Vanwege dit sterke magneetveld van de MRI-scanner kunnen geen metalen voorwerpen mee de scanruimte in worden genomen. Voorbeelden van metalen voorwerpen: sleutels, gehoorapparaat, bril, piercings, sieraden, insulinepomp, alle kaartjes met magneetstrip etc. Voordat u de kamer binnen gaat, is het voor ons belangrijk te weten of u metalen voorwerpen in of op uw lichaam heeft, die storing of complicaties zouden kunnen geven voor u en dit onderzoek. Daarom krijgt u bij deze folder een vragenlijst, die u volledig ingevuld moet meebrengen naar het onderzoek.

En verder:   

  • Gebruik geen mascara en/of haarlak, omdat daarin ook metaaldeeltjes kunnen voorkomen. Dit veroorzaakt ernstige verstoring van de MRI-beelden.
  • Als u een tatoeage en/of permanente make-up heeft, kan deze opwarmen door de MRI-scanner en gaan uitlopen. Het ondergaan van een MRI-onderzoek met een tatoeage en/of permanente make-up is op eigen risico.
  • Als u een gebitsprothese heeft, moet u  deze voor sommige onderzoeken uitdoen. Dit hoort u van de laborant. U kunt uw prothese in het kleedhokje achterlaten.
  • Als u medicijnen gebruikt mag u deze normaal blijven innemen.
  • Verwijder medicijnpleisters en pleisters met zalf; deze kunnen verbranding van de huid veroorzaken.

Kleding
U krijgt in de kleedkamer van de MRI speciale kleding om aan te trekken.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie. Als u borstvoeding geeft, is het verstandig tot 24 uur na het onderzoek geen borstvoeding te geven.

Claustrofobie
Hebt u last van claustrofobie? Neem dan iemand mee die de vragenlijst die u heeft ingevuld ook geheel met ‘nee’ kan beantwoorden. Bij extreme claustrofobie kunt u het beste contact opnemen met de afdeling radiologie.

Voorbereiding thuis

  • U hoeft niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten of drinken.
  • U mag 24 uur voor het onderzoek geen cafeïne of theïne houdende producten gebruiken zoals koffie, thee, cola, chocolade en cacao.
  • U mag op de dag van het onderzoek niet roken.
  • Wilt u op de dag van de afspraak geen bodylotion gebruiken op het bovenlichaam.

Hoe verloopt het onderzoek

De MRI-scanner heeft de vorm van een open tunnel waarin een onderzoektafel geschoven wordt.

Nadat u de speciale kleding heeft aangetrokken gaat u met hulp van de laborant zo comfortabel mogelijk liggen op de onderzoektafel. U moet namelijk tijdens het hele onderzoek stil blijven liggen.

Om het te onderzoeken lichaamsdeel wordt een hulpmiddel (spoel) geplaatst en vervolgens wordt de tafel in het midden van de tunnel geschoven. De laborant verlaat de MRI-kamer, maar kan u tijdens het onderzoek zien en via een microfoon contact met u houden. Bovendien krijgt u een belletje in de hand, mocht u hulp nodig hebben.

Tijdens het maken van de opnamen hoort u een hard kloppend, doordringend geluid. Om hinder hiervan te beperken krijgt u gehoorbescherming op. Als het kloppen stopt, is één opname klaar. Een onderzoek bestaat uit meerdere opnamen, ook tussendoor moet u stil blijven liggen.

U krijgt tijdens het MRI-onderzoek een infuus met adenosine. Dit medicijn zorgt ervoor dat uw bloedvaten zo wijd mogelijk open gaan. Het infuus loopt ongeveer 5 minuten en in deze tijd krijgt u een naar gevoel. Zodra het infuus stopt zal dit binnen een paar seconden weg zijn.

Duur van het onderzoek
Over het algemeen duurt het onderzoek één uur.

De uitslag

U kunt bij uw eigen cardioloog terecht voor de uitslag. De controle afspraak hiervoor is reeds gemaakt.

Tot slot

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek. Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32