Renografie

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een renografie

Een renografie, ook wel dynamische nierscintigrafie genoemd, is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de doorbloeding en de werking van de nieren onderzocht worden. Ook wordt er gekeken naar de afvoer van urine naar de blaas. Het resultaat geeft de specialist informatie over de mogelijke oorzaak van uw klachten.

Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie. Als u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt vanwege deze bestelde radioactieve stof het onderzoek toch in rekening te brengen.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze normaal blijven innemen.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.
Er kan dan, in overleg met uw arts, overwogen worden een ander onderzoek (zonder straling) te laten doen. Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken worden. Hoe lang die onderbreking duurt, is afhankelijk van het soort onderzoek. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling radiologie.

Kleding
Metalen voorwerpen kunnen de opnamen storen, daarom is het aan te raden geen kleding met ritssluitingen en/of knopen te dragen. Mocht u kleding dragen met metaal, dan wordt u gevraagd deze uit te trekken voor het onderzoek. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Mogelijke risico’s en complicaties

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenopname. U zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden. Van de ingespoten stof merkt u niets. Na 1 dag zijn alle radioactieve stoffen uit uw lichaam verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in uw lichaam zitten. Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Voorbereiden

Wij vragen u één uur voor het onderzoek 750 ml water te drinken (eventueel thuis). Dit is zeer belangrijk voor het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek

Voordat het onderzoek gestart wordt, wordt u gevraagd naar het toilet te
gaan om uit te plassen.

U krijgt door middel van een infuus in de arm lasix (een plasmiddel) en
een radioactieve stof toegediend. Behalve de prik voelt u niets. Direct na
toediening van deze stof worden de opnamen gestart. Hiervoor ligt u op
de onderzoektafel. Het is belangrijk dat u tijdens de opnamen stil blijft
liggen. Het maken van de opnamen duurt 30 minuten. Gedurende 30
minuten worden opnamen van uw nieren gemaakt om de uitscheiding van
de toegediende stof zichtbaar te maken.
Het is mogelijk dat u na ongeveer 1 uur nogmaals moet komen voor
aanvullende opnamen. Dit duurt ongeveer 5 minute

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.
U mag gewoon eten en drinken.

Hoe komt u aan de uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.