Renografie

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun je jezelf goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een renografie?

Een renografie, ook wel dynamische nierscintigrafie genoemd, is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de doorbloeding en de werking van de nieren onderzocht worden. Ook wordt er gekeken naar de afvoer van urine naar de blaas. Het resultaat geeft de specialist informatie over de mogelijke oorzaak van je klachten.

Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Het is niet mogelijk alle mogelijkheden te vermelden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie. Als  je de afspraak niet of niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt vanwege de bestelde radioactieve stof het onderzoek toch in rekening te brengen.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meld je jezelf bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek?

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, mag je deze normaal blijven innemen.

Melden
Als je (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met de afdeling radiologie.

Borstvoeding mag 24 uur nadat de radioactieve stof is toegediend weer worden gegeven.

Kleding
Metalen voorwerpen kunnen de opnamen storen, daarom is het aan te raden geen kleding met ritssluitingen en/of knopen te dragen. Mocht je kleding dragen met metaal, dan wordt gevraagd deze uit te trekken voor het onderzoek. Wij raden je aan sieraden thuis te laten.

Mogelijke risico’s en complicaties

De hoeveelheid radioactieve stof die je krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan je wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenopname. Je zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden. Van de ingespoten stof merk je niets. Na 1 dag zijn alle radioactieve stoffen uit je lichaam verdwenen. Je vormt geen stralingsgevaar voor je omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in je lichaam zitten. Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Voorbereiding

Wij vragen je één uur voor het onderzoek 750 ml water te drinken (eventueel thuis). Dit is zeer belangrijk voor het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek?

Voordat het onderzoek gestart wordt, wordt je gevraagd naar het toilet te gaan om uit te plassen.

Je krijgt door middel van een infuus in de arm lasix (een plasmiddel) en een radioactieve stof toegediend. Behalve de prik voel je niets. Direct na toediening van deze stof worden de opnamen gestart. Hiervoor lig je op de onderzoektafel. Het is belangrijk dat je tijdens de opnamen stil blijft liggen. Gedurende 30 minuten worden opnamen van uw nieren gemaakt om de uitscheiding van de toegediende stof zichtbaar te maken. Het is mogelijk dat je na ongeveer 1 uur nogmaals moet komen voor aanvullende opnamen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek kun je zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid wordt niet beïnvloed. Je mag gewoon eten en drinken.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. Je kunt bij de behandelend arts terecht voor de uitslag.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld om je goed te informeren over het komende onderzoek. Heb je nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kun je terecht bij de behandelend specialist.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer je op dat moment nog vragen hebt, kun je deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32