Schildklierscintigrafie

St. Anna Logo

Let op! Voor dit onderzoek is voorbereiding nodig. Lees aandachtig de ‘Voorbereiding thuis’.

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22.

Wat is een schildklierscintigrafie

Een schildklierscintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de werking, de vorm en de grootte van de schildklier onderzocht worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt in een bloedvat in de arm gespoten. Via het bloed komt deze stof in de schildklier terecht. Na ongeveer een kwartier worden opnamen gemaakt met een gammacamera. Het resultaat geeft de arts informatie over de mogelijke oorzaak van uw klachten.
Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Voor het innemen van medicijnen zie ‘Voorbereiding’.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.
Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken worden.
Hoe lang die onderbreking duurt, is afhankelijk van het soort onderzoek.
Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling radiologie.

Kleding
Metalen voorwerpen kunnen de opnamen storen, daarom is het aan te raden geen kleding met ritssluitingen en/of knopen te dragen. Mocht u per ongeluk toch kleding dragen met metaal, dan wordt u gevraagd deze uit te trekken voor het onderzoek. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken.
  • Bepaalde medicijnen mag u vóór het onderzoek niet meer innemen. 
Naam medicijnen Hoe lang van te voren stoppen
Thiamazol (Strumazol) 3 dagen
Carbimazol 3 dagen
Thyroxine (Thyrax, Eltroxin) 3 weken
PTU (Propylthiouracil) 3 dagen
Cynomel/Cytome 2 weken
Kaliumjodide
(Jodiumdruppels)
3 weken
Perchloraat 3 dagen

Na afloop van het onderzoek mag u uw medicijnen weer innemen.

  • Als u de laatste twee maanden een onderzoek heeft ondergaan waarbij een contrastmiddel ingespoten is (bijv. voor een CT-scan of Angiografie) dan vragen wij u om contact op te nemen met de afdeling radiologie om uw schildklierscintigrafie naar een latere datum te verzetten.
  • Als u de laatste twee maanden voor dit onderzoek jodiumhoudende producten heeft gebruikt/ingenomen zoals hoestdrank, povidonzeep of -shampoo, kelptabletten, zeewierproducten (bijv. sushi), neem dan contact op met de afdeling radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.
  • U heeft een formulier meegekregen om bloed te laten prikken. De waarden zijn bepalend voor de uitslag van het onderzoek. Laat daarom voordat dit onderzoek  plaatsvindt bloedprikken. Houdt u rekening met de soms lange wachttijden bij het afnamelaboratorium.

Hoe verloopt het onderzoek

U krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof in uw arm.  Behalve de prik voelt u niets. De stof verspreidt zich door uw lichaam en hoopt zich op in uw schildklier. Dit duurt even. Daarom moet u 10-15 minuten wachten in de wachtkamer voordat de opname gemaakt wordt.

Voor het maken van de opname komt u op een onderzoekstafel te liggen waar de zogenaamde gammacamera boven u zal hangen. De radioactieve stof zendt straling uit, die met behulp van de gammacamera gemeten kan worden. Gedurende het onderzoek is het van belang dat u stil blijft liggen.

Het maken van de opname duurt 15 minuten.

Nazorg
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.