Botscan (Skeletscintigrafie)

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een skeletscintigrafie

Een skeletscintigrafie, ook wel een botscan genoemd, is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij verschillende aandoeningen van het skelet kunnen worden afgebeeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof. Het resultaat geeft de arts informatie over de mogelijke oorzaak van uw klachten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich vóór het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze normaal blijven innemen.

Melden

  • Bent u incontinent, neem dan contact op met de afdeling radiologie.
  • Bent u (mogelijk) zwanger neem dan contact op met de afdeling radiologie.
  • Borstvoeding mag 4 uur nadat de radioactieve stof is toegediend weer worden gegeven.

Kleding
Metalen voorwerpen kunnen de opnamen storen. Houd daarom rekening met uw kledingkeuze. Mocht u onverhoopt toch kleding dragen met metaal, dan kan u worden gevraagd deze uit te trekken voor het onderzoek.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Mogelijke risico’s en complicaties.

  • De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenfoto. U zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden.
  • Van de ingespoten stof merkt u niets. Na enkele dagen zijn alle radioactieve stoffen uit uw lichaam verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in uw lichaam zitten.
  • Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate.
  • Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

U krijgt bij uw afspraakbrief een vragenlijst, die u volledig ingevuld moet meebrengen naar het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek

U krijgt door middel van een injectie in de arm een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Behalve de prik, voelt u niets. Deze stof wordt opgenomen door het skelet.

Afhankelijk van de reden voor het onderzoek kan het zijn dat er meteen na de injectie opnamen gemaakt worden, dit duurt ongeveer 5 minuten. Het kan ook zijn dat er alleen na een aantal uren opnamen gemaakt worden. Het is belangrijk dat u in deze tussenliggende tijd ongeveer 1 liter vocht drinkt (water, koffie, thee, frisdrank). Daarnaast is het belangrijk dat u vaak naar het toilet gaat om te plassen zodat de radioactiviteit niet langer dan nodig is in de blaas zit. U hoeft gedurende deze tijd niet in het ziekenhuis te blijven blijft.

Vlak voordat de opnamen gemaakt worden, moet u naar het toilet gaan om uit te plassen. Een volle blaas geeft storing op de opnamen.

Voor het maken van de opnamen komt u op een onderzoektafel te liggen waarna het apparaat (gammacamera) boven en/of onder u staat om opnamen te maken. Gedurende deze opnamen is het belangrijk dat u stil blijft liggen. De radioactieve stof zendt straling uit, die met behulp van de gammacamera gemeten kan worden. Een computer zet deze gegevens om in een beeld.

Het maken van de opnamen duurt maximaal 30 minuten.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid wordt door dit onderzoek niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek. Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32