Duplexonderzoek van de slag-/aders in de buik

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u
zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij
aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een duplex

Dit is een speciaal echografie-onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de bloedvaten onderzocht worden. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. Bij dit onderzoek wordt onder andere gelet op onregelmatigheden, verwijdingen en vernauwingen. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten. Bij u wordt de grote lichaamsslagader in de buik en eventueel de aftakkingen hiervan in het bekkengebied onderzocht. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk.

De duur van het onderzoek bedraagt maximaal 15 minuten en is onder andere afhankelijk van het verloop van de bloedvaten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich voor het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Kleding
Er kan u gevraagd worden om kledingstukken uit te trekken.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor het onderzoek van de bloedvaten in de buik mag u op de dag voorafgaand aan het onderzoek en op de dag van het onderzoek geen voedsel gebruiken dat gassen in de darm veroorzaakt. Dat wil zeggen geen uien, prei, koolsoorten, peulvruchten en koolzuurhoudende dranken zoals frisdrank en bier.
In verband met de hygiëne vragen wij u, voor het onderzoek, thuis een douche te nemen.

Hoe gaat het onderzoek verlopen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde
vaatlaborant. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Voor
een goede geleiding wordt er gel aangebracht op de huid. De laborant
beweegt een klein apparaat (transduder) over de huid om de betreffende
bloedvaten op te zoeken. Deze transducer zendt niet hoorbare
geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden door onder andere
de rode bloedlichaampjes in het bloed. Het teruggekaatste geluid wordt
omgezet in een hoorbaar signaal en in een beeld dat zichtbaar wordt op
een monitor. Aan de hand van het geluid en het beeld kan de vaatlaborant
het bloedvat en de doorstroming beoordelen. De eventueel in de darmen
aanwezige lucht kan het echobeeld nadelig beïnvloeden. In dit geval zal er
met de transducer enigszins op de buik gedrukt worden.

Hoe komt u aan de uitslag

De vaatlaborant beoordeelt het onderzoek, de radioloog maakt een
schriftelijk verslag hiervan.
U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.