Duplexonderzoek van de slag-/aders in de buik

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Let op: in uw afspraakbrief staat ook belangrijke voorbereidingsinformatie. Lees deze goed door. 

Wat is een duplex

Dit is een speciaal echografie-onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de bloedvaten onderzocht worden. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. Bij dit onderzoek wordt onder andere gelet op onregelmatigheden, verwijdingen en vernauwingen. Tegelijkertijd wordt de stroomsnelheid van het bloed gemeten. Bij u wordt de grote lichaamsslagader in de buik en eventueel de aftakkingen hiervan in het bekkengebied onderzocht. Het onderzoek is niet pijnlijk en onschadelijk.

De duur van het onderzoek bedraagt maximaal 15 minuten en is onder andere afhankelijk van het verloop van de bloedvaten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich voor het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Kleding
Er kan u gevraagd worden om kledingstukken uit te trekken.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor het onderzoek van de bloedvaten in de buik mag u op de dag voorafgaand aan het onderzoek en op de dag van het onderzoek geen voedsel gebruiken dat gassen in de darm veroorzaakt. Dat wil zeggen geen uien, prei, koolsoorten, peulvruchten en koolzuurhoudende dranken zoals frisdrank en bier.
In verband met de hygiëne vragen wij u, voor het onderzoek, thuis een douche te nemen.

Hoe gaat het onderzoek verlopen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde vaatlaborant. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Voor een goede geleiding wordt er gel aangebracht op de huid. De laborant beweegt een klein apparaat (transduder) over de huid om de betreffende bloedvaten op te zoeken. Deze transducer zendt niet hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden door onder andere de rode bloedlichaampjes in het bloed. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een hoorbaar signaal en in een beeld dat zichtbaar wordt op een monitor. Aan de hand van het geluid en het beeld kan de vaatlaborant het bloedvat en de doorstroming beoordelen. De eventueel in de darmen aanwezige lucht kan het echobeeld nadelig beïnvloeden. In dit geval zal er met de transducer enigszins op de buik gedrukt worden.

Hoe komt u aan de uitslag

De vaatlaborant beoordeelt het onderzoek, de radioloog maakt een schriftelijk verslag hiervan. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Tot slot

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek. Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32