MRI mammae

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden, onder andere omdat u in een sterke magneet komt te liggen. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een MRI-onderzoek

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Dit betekent dat met behulp van een sterke magneet en radiogolven afbeeldingen van uw lichaam worden gemaakt. Hierbij wordt geen röntgenstraling gebruikt. Met deze techniek kunnen de weke delen van het lichaam in beeld worden gebracht, in dit geval uw borsten (mammae).

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. U meldt zich hier 15 minuten voor uw afspraak.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Dit onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de 2e week van de cyclus, dat is de week na uw menstruatie. Dit is niet van toepassing als u zeer onregelmatig of niet meer menstrueert of als uw arts anders beslist.

Metalen voorwerpen
De MRI-scanner maakt gebruik van een sterke magneet die constant aan staat, ook als er geen opnamen worden gemaakt. Vanwege dit sterke magneetveld van de MRI-scanner kunnen geen metalen voorwerpen mee de scanruimte in worden genomen. Voorbeelden van metalen voorwerpen zijn: sleutels, gehoorapparaat, bril, piercings, sieraden, insulinepomp, alle kaartjes met magneetstrip etc.        

Voordat u de kamer binnen gaat, is het voor ons belangrijk te weten of u metalen voorwerpen in of op uw lichaam heeft, die storing of complicaties zouden kunnen geven voor u en dit onderzoek. Daarom krijgt u bij de afspraakbevestiging een vragenlijst, die u volledig ingevuld moet meebrengen naar het onderzoek.

En verder

  • Gebruik geen mascara en/of haarlak, omdat daarin ook metaaldeeltjes kunnen voorkomen. Dit veroorzaakt ernstige storing van de MRI-beelden.
  • Als u een tatoeage en/of permanente make-up heeft, kan deze opwarmen door de MRI-scanner en gaan uitlopen. Het ondergaan van een MRI-onderzoek met een tatoeage en/of permanente make-up is op eigen risico.
  • Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen. U kunt deze in het kleedhokje achterlaten.

Medicijnen en medicijnpleisters
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen. Verwijder medicijnpleisters; deze kunnen verbranding van de huid veroorzaken.

Kleding
U krijgt in de kleedkamer van de MRI speciale kleding om aan te trekken.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.

Claustrofobie
Heeft u last van claustrofobie? Neem dan iemand mee die de vragenlijst ook geheel met ‘nee’ kan beantwoorden. Deze persoon mag dan tijdens het onderzoek bij u blijven. Bij extreme claustrofobie kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Voorbereiden
Breng de volledig ingevulde vragenlijst mee naar uw afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek

De MRI-scanner heeft de vorm van een open tunnel waarin een onderzoektafel geschoven kan worden. De laborant, die zich in de ruimte naast de onderzoekkamer bevindt, bedient met behulp van een computer de MRI-scanner.

Nadat u de speciale kleding van ons aangetrokken heeft, wordt er meestal een infuus in een ader van de arm ingebracht, zodat tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend kan worden. U komt op uw buik op de onderzoektafel te liggen met uw armen omhoog en uw benen richting de opening van de MRI. Uw borsten hangen in een uitsparing. De laborant verlaat de MRI-kamer, maar kan u tijdens het onderzoek zien en via een microfoon contact met u houden. Bovendien krijgt u een belletje in de hand, mocht u hulp nodig hebben.

Tijdens het maken van de opnamen hoort u een hard kloppend geluid. Hiervoor krijgt u gehoorbescherming op. Is het kloppen afgelopen, dan is 1 opname klaar.

Een onderzoek bestaat uit meerdere opnamen, tijdens het gehele onderzoek moet u stil blijven liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Risico’s en complicaties
Wordt er tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend dan merkt u niets van deze vloeistof. Uw rijvaardigheid wordt hierdoor niet beïnvloed.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. Met uw behandelend arts bespreekt u deze uitslag.

Tot slot

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie:
T: 040 - 286 48 32
E: radiologie.mri@st-anna.nl