MRI mammae

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun jij je goed op het onderzoek voorbereiden, onder andere omdat je in een sterke magneet komt te liggen. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een MRI-onderzoek

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Dit betekent dat met behulp van een sterke magneet en radiogolven afbeeldingen van je lichaam worden gemaakt. Hierbij wordt geen röntgenstraling gebruikt. Met deze techniek kunnen de weke delen van het lichaam in beeld worden gebracht, in dit geval je borsten (mammae).

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent je afspraak na te komen, vragen wij je zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie. In je plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Als je wilt, kun je meteen een nieuwe afspraak maken.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Je meldt je hier 15 minuten voor je afspraak.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Dit onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de 2e week van de cyclus, dat is de week na je menstruatie. Dit is niet van toepassing als je zeer onregelmatig of niet meer menstrueert of als je arts anders beslist.

Metalen voorwerpen
De MRI-scanner maakt gebruik van een sterke magneet die constant aan staat, ook als er geen opnamen worden gemaakt. Vanwege dit sterke magneetveld van de MRI-scanner kunnen geen metalen voorwerpen mee de scanruimte in worden genomen. Voorbeelden van metalen voorwerpen zijn: sleutels, gehoorapparaat, bril, piercings, sieraden, insulinepomp, alle kaartjes met magneetstrip etc.        

Voordat je de kamer binnen gaat, is het voor ons belangrijk te weten of je metalen voorwerpen in of op je lichaam hebt, die storing of complicaties zouden kunnen geven voor jou en dit onderzoek. Daarom krijg je bij de afspraakbevestiging een vragenlijst, die je volledig ingevuld moet meebrengen naar het onderzoek.

En verder

  • Gebruik geen mascara en/of haarlak, omdat daarin ook metaaldeeltjes kunnen voorkomen. Dit veroorzaakt ernstige storing van de MRI-beelden.
  • Als je een tatoeage en/of permanente make-up hebt, kan deze opwarmen door de MRI-scanner en gaan uitlopen. Het ondergaan van een MRI-onderzoek met een tatoeage en/of permanente make-up is op eigen risico.

Medicijnen en medicijnpleisters
Als je medicijnen gebruikt, kun je deze normaal blijven innemen. Verwijder medicijnpleisters; deze kunnen verbranding van de huid veroorzaken.

Kleding
Je krijgt in de kleedkamer van de MRI speciale kleding om aan te trekken.
Wij raden je aan je sieraden thuis te laten.

Zwangerschap
Als je (mogelijk) zwanger bent vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.

Claustrofobie
Heb je last van claustrofobie? Neem dan iemand mee die de vragenlijst ook geheel met ‘nee’ kan beantwoorden. Deze persoon mag dan tijdens het onderzoek bij je blijven. Bij extreme claustrofobie kun je het beste contact opnemen met je arts.

Voorbereiden
Breng de volledig ingevulde vragenlijst mee naar je afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek

De MRI-scanner heeft de vorm van een open tunnel waarin een onderzoektafel geschoven kan worden. De laborant, die zich in de ruimte naast de onderzoekkamer bevindt, bedient met behulp van een computer de MRI-scanner.

Nadat je de speciale kleding van ons aangetrokken hebt, wordt er meestal een infuus in een ader van de arm ingebracht, zodat tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend kan worden. Je komt op je buik op de onderzoektafel te liggen met je armen omhoog en je benen richting de opening van de MRI. Je borsten hangen in een uitsparing. De laborant verlaat de MRI-kamer, maar kan je tijdens het onderzoek zien en via een microfoon contact met jou houden. Bovendien krijg je een belletje in de hand, mocht je hulp nodig hebben.

Tijdens het maken van de opnamen hoor je een hard kloppend geluid. Hiervoor krijg je gehoorbescherming op. Is het kloppen afgelopen, dan is 1 opname klaar.

Een onderzoek bestaat uit meerdere opnamen, tijdens het gehele onderzoek moet je stil blijven liggen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Risico’s en complicaties
Wordt er tijdens het onderzoek contrastmiddel toegediend dan merk je niets van deze vloeistof. Je rijvaardigheid wordt hierdoor niet beïnvloed.

Als je borstvoeding geeft is het verstandig tot 24 uur na het onderzoek geen borstvoeding te geven.

De uitslag

Een radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. Met je behandelend arts bespreek je deze uitslag.