CT-onderzoek van het hart

Uw afspraak

U wordt verwacht op:

Dag: …………………………………………………......

Datum: …………………………………………………...

Tijdstip: ……………………………….............uur

Het is belangrijk dat u deze informatie aandachtig leest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie, route 22.
Wilt u zich 10 minuten vóór het onderzoek melden bij de balie bij de afdeling radiologie.

Wat is een CT-onderzoek  

Met een CT-scanner is het mogelijk om opnamen te maken van dwarsdoorsneden van uw lichaam. Dit gebeurt met behulp van röntgenstralen.

Contrastmiddel
Tijdens het onderzoek wordt bij u een contrastmiddel ingespoten via een ader in uw arm. Dit is over het algemeen een veilig middel. Toch is er bij een kleine groep patiënten kans op nierbeschadiging. Daarom is het belangrijk om te weten hoe uw nierfunctie is. Als uw nierfunctie nog niet bekend is, of langer dan 1 jaar geleden is bepaald, hebt u van uw cardioloog een formulier gekregen om bloed te laten prikken.

Meld het zo snel mogelijk als u allergisch bent voor contrastmiddelen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de poli cardiologie. 

Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u geen koffie, thee of cola drinken en/ of chocolade eten of drinken, omdat het innemen van deze middelen uw hartslag kan versnellen.

Nuchter zijn
Vanaf twee uur vóór het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u helemaal niets meer mag eten, drinken en niet meer roken.

Medicijnen                                                      

  • Sommige patiënten hebben als voorbereiding, op advies van de aanvragende cardioloog, een hartslagvertragend medicijn nodig (zogenaamde bèta-blokker). Meestal is dit Metoprolol (ook wel Selokeen genoemd). Neemt u dit medicijn volgens de voorschriften van uw arts één tot twee uur voor het onderzoek in.
  • Het kan voor het onderzoek noodzakelijk zijn dat bepaalde medicijnen niet ingenomen mogen worden.                                                          
    Voor vragen over het gebruik van medicijnen verwijzen wij u naar uw cardioloog. Hij bepaalt, mede naar aanleiding van bovengenoemd bloedonderzoek, met welke medicijnen u moet stoppen of welke u mag gebruiken.

Kleding en sieraden
Omdat metalen voorwerpen de opnamen kunnen storen raden wij u aan tijdens het onderzoek een makkelijk zittend T-shirt te dragen.
Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling radiologie.

Hoe verloopt het onderzoek

In de onderzoekkamer komt u op een verschuifbare tafel te liggen. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam ligt in de ronde opening van de CT-scan. In het toestel zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt, uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat.

De CT scanner wordt bediend vanuit een andere ruimte. Daar bevindt zich de radiologisch laborant die u daarbij voortdurend in de gaten houdt.

Blijft u gedurende het hele onderzoek ontspannen en stil liggen. De opnamen kunnen namelijk mislukken als u zich beweegt.

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een opname om vast te stellen of er kalkophopingen in de kransslagaders aanwezig zijn. Deze opname is nodig, omdat bij teveel kalk de tweede opname van de kransslagaders niet door kan gaan. De binnenkant van de bloedvaten komt namelijk dan niet goed in beeld. Het tweede gedeelte is een opname van het hart en de kransslagaders zelf.

Duur van het onderzoek
De tijdsduur van het onderzoek hangt af van het aantal opnamen. Meestal duurt een onderzoek tussen de 5 en de 30 minuten.

Na het onderzoek

Wanneer tijdens het onderzoek contrastmiddel bij u wordt ingespoten via een ader in uw arm, is het belangrijk dat u na het onderzoek goed drinkt. Het contrastmiddel onttrekt namelijk vocht aan uw lichaam, 3 tot 5 glazen water extra is voldoende.

Soms wordt gevraagd om na het onderzoek nog 15 minuten rustig te blijven zitten. Daarna kunt u naar huis gaan.

U mag de eerste uren na het onderzoek geen auto rijden, het is dus verstandig om vooraf vervoer naar huis terug te regelen.

Mochten na het onderzoek onvoorzien toch complicaties optreden, dan kunt u altijd contact opnemen met het Spoedeisende Hulp of tijdens kantoortijden met de poli cardiologie. De telefoonnummers staan op de volgende bladzijde vermeld.

Uitslag

U kunt bij uw eigen cardioloog terecht voor de uitslag. De afspraak hiervoor is reeds gemaakt.

Bijwerkingen/complicaties

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van de scan is zo gering dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten.

Als contrastmiddel via de bloedbaan wordt ingespoten, kan dat een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik geven. Dit trekt na enkele minuten weer weg.

Wilt u meer weten over contrastvloeistof vraagt u dan aan de balie van de afdeling radiologie naar de folder ’Jodiumhoudend contrastmiddel’.            

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32
Poli cardiologie: 040 - 286 48 80

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites:
www.annaziekenhuis.nl
www.mijncardioloog.nl