Myocardscintigrafie

St. Anna Logo

Uw behandelend arts heeft voor u een myocardscintigrafie aangevraagd.
Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een myocardscintigrafie

Een myocardscintigrafie is een onderzoek waarbij de bloedvoorziening van de hartspier tijdens rust en tijdens inspanning zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof.
In plaats van het zelf leveren van inspanning doormiddel van fietsen, kan ook gekozen worden voor toediening van medicatie die een vergelijkbaar effect veroorzaakt. De cardioloog beslist welke manier van inspanning voor u van toepassing zal zijn.

Nadat de radioactieve stof via een injectie is toegediend, verzamelt er zich in de hartspier een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt die tot een zichtbaar beeld.

De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.
Het onderzoek wordt eerst in rust en enkele dagen later met inspanning uitgevoerd.

Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek.
Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter bij uw situatie aansluit.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie .

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Wij vragen u zich voor het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling radiologie. Een deel van het onderzoek vindt plaats op de functie afdeling, begane grond, route 9.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Zie kopje ‘Voorbereiden’ op de volgende pagina.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Als u borstvoeding geeft, moet dit meestal korte tijd onderbroken worden. Hoe lang die onderbreking duurt, is afhankelijk van het soort onderzoek. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling radiologie.

Kleding
Wij adviseren u gemakkelijke kleding en schoenen aan te trekken. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden voor het rust onderzoek

De dag van het onderzoek in rust :

 • U mag alle voorgeschreven medicijnen zoals gewoonlijk innemen;
 • U moet 4 uur voorafgaand aan het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u 4 uur vóór de afgesproken tijd nog een licht ontbijt mag nuttigen (cracker of beschuit met jam) en vóór de afgesproken tijd mag drinken (water, sap of melk);
 • U mag op de dag van het onderzoek geen grote inspanning leveren.

Voorafgaand aan de rust opnamen:

 • U moet een vetrijke maaltijd eten. Neem van thuis        bijvoorbeeld boterhammen met (room)boter en kaas(48+)        mee.
 • Neem ook een fles water mee.

Voorbereiden voor het inspanning onderzoek

De laborant bespreekt, na het onderzoek in rust, met u welke medicatie u eventueel moet staken.

De dag van het onderzoek met inspanning :

 • U moet 4 uur voorafgaand aan het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u 4 uur vóór de afgesproken tijd nog een licht ontbijt mag nuttigen (cracker of beschuit met jam) en vóór de afgesproken tijd mag drinken (water, sap of melk);
 • 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen koffie, thee, cola, chocolademelk en energiedrank drinken en ook geen chocolade eten.
 • 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen paracetamol met cafeïne of codeïne gebruiken.

Voorafgaand aan de inspanning opnamen:

 • U moet een vetrijke maaltijd eten. Neem van thuis         bijvoorbeeld boterhammen met (room)boter en kaas(48+)         mee.
 • Neem ook een fles water mee.

Hoe gaat het onderzoek verlopen

Het onderzoek in rust
Voorafgaand aan de opnamen krijgt u een injectie met een geringe hoeveelheid radioactieve stof. Na 60 minuten worden de opnamen gemaakt. Het is belangrijk dat u zich in de tussentijd aan de richtlijnen houdt:

 • U moet een vetrijke maaltijd eten bijvoorbeeld boterhammen met (room)boter en kaas(48+).
 • U moet, 10 minuten voordat de opnamen gemaakt worden, ongeveer 500ml water drinken.

Voor het maken van de opnamen wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontkleden. Een hemd of T-shirt mag u aanhouden. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoektafel. De gammacamera draait langzaam om uw bovenlichaam heen en maakt daarbij constant opnamen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 30 minuten. Nadat de laborant heeft gecontroleerd of de opnamen gelukt zijn kunt u naar huis.

Het onderzoek met inspanning
U meldt zich voor het onderzoek bij de afdeling radiologie, route 22. Een laborant zal een infuusnaaldje inbrengen. Hierna gaat u naar de functie afdeling route 9, waar u zich meldt bij de balie. Hier wordt een elektrocardiogram (ECG ofwel hartfilmpje) in rust gemaakt. Daarna vindt het inspanningsonderzoek plaats. Tijdens het inspanningsonderzoek wordt u bewaakt door middel van een ECG en wordt uw bloeddruk regelmatig gemeten. Op het moment dat de hartslag voldoende hoog is, wordt de radioactieve stof ingespoten. Deze stof wordt direct door de hartspier opgenomen. Het vervolg van het onderzoek vindt weer plaats op de afdeling radiologie. De exacte tijd krijgt u van de laborant. In de tussentijd mag u wel weer koffie of thee drinken.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende richtlijnen houdt:

 • U moet een vetrijke maaltijd eten bijvoorbeeld boterhammen met (room)boter en kaas(48+).
 • U moet, 10 minuten voordat de opnamen gemaakt worden, ongeveer 500ml water drinken.

Voor het maken van de opnamen wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontkleden. Een hemd of T-shirt mag u aanhouden. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoektafel. De gammacamera draait langzaam om uw bovenlichaam heen en maakt daarbij constant opnamen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 30 minuten. Nadat de laborant heeft gecontroleerd of de opnamen gelukt zijn kunt u naar huis.

Mogelijke risico’s en complicaties

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij een nucleair onderzoek is erg klein. De hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenopname. U zult hiervan geen meetbaar nadelig effect ondervinden. Van de ingespoten stof merkt u niets. Na enkele dagen zijn alle radioactieve stoffen uit uw lichaam verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat deze stoffen in uw lichaam zitten.
Allergische reacties komen uiterst zelden voor, en dan alleen in lichte mate. Er bestaat een kleine kans op een bloeduitstorting door het aanprikken van een bloedvat. Deze verdwijnt na enkele dagen vanzelf.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.

Hoe komt u aan de uitslag

Een radioloog beoordeelt de opnamen en maakt hiervan een schriftelijk verslag. U kunt bij uw behandelend specialist terecht voor de uitslag.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis Algemeen                   040 - 286 40 40
Afdeling radiologie                                   040 - 286 48 32
Functieafdeling                                           040 - 286 48 33