Punctie met behulp van echografie

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Wat is een punctie

Bij een punctie haalt de radioloog met een naald wat cellen of weefsel weg voor onderzoek. Denk hierbij aan schildklier, klieren in de hals, oksel, zwelling in de lies of borstklier (dit heet een mammapunctie).
Bij dit onderzoek maakt de radioloog gebruik van echografie om de juiste plaats van de punctie te bepalen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze normaal blijven innemen.
Als u bloedverdunners gebruikt, neemt u dan tevoren contact op met uw behandelend arts, deze zal dan als het nodig is de medicatie tijdelijk aanpassen.

Kleding
Tijdens het onderzoek moet het lichaamsdeel waar u de punctie krijgt, worden ontbloot. De overige kleding mag aanblijven.

Voorbereiden
Er is geen speciale voorbereiding voor u nodig.

Hoe verloopt het onderzoek

De arts zal door middel van deze echografie de punctieplaats bepalen. Vervolgens wordt de huid op deze plaats gedesinfecteerd. Soms wordt de huid verdoofd. Dit wordt mede bepaald door het soort naald die gebruikt gaat worden:

  • Een dunne naald voor cellen: cytologische punctie
  • Een dikke naald voor weefsel: histologisch biopt

Het materiaal (cellen of weefsel) wordt opgestuurd voor verder onderzoek.
Na het onderzoek wordt er een  pleister geplakt op de prikplaats.
De duur van dit onderzoek is ongeveer 10 tot 20 minuten.

Nazorg

Er is geen speciale nazorg. Normaal gesproken kunt u na de punctie uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.
Als u een mammapunctie heeft gehad krijgt u de folder ‘Nazorg borstpunctie’  mee.

Risico en complicaties

Het kan zijn dat er een blauwe plek ontstaat en kan er wat napijn zijn. Dit is normaal en gaat vanzelf weg.

Hoe komt u aan de uitslag

Over het algemeen duurt het 1 week voordat de uitslag van de punctie bekend is. U krijgt deze uitslag van uw behandelend arts.

Tot slot

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over het komende onderzoek. Heeft u nog vragen over de gegeven informatie of over het onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de doktersassistent u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan haar/hem stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32