MRI-onderzoek bij kinderen

Inleiding voor de ouders

Deze folder is bedoeld om u en uw kind zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op het MRI-onderzoek van uw kind.

De arts bespreekt de volgende zaken met u en, als het mogelijk is, ook met uw kind:

 • Waarom krijgt uw kind dit onderzoek?
 • Hoe doen we dit onderzoek?

Thuis stellen kinderen vaak meer vragen dan in het ziekenhuis. Daarom zou u ook thuis kunnen uitleggen wat er gaat gebeuren. Lees de folder eerst zelf. Zorg dat u goed weet wat er gaat gebeuren. U kunt de tekst daarna voorlezen of in uw eigen woorden navertellen. Of uw kind leest de tekst zelfstandig en daarna bespreekt u samen of alles duidelijk is.

Rechten en plichten  ouders en kinderen

De wet schrijft voor dat een arts voor een behandeling of een onderzoek de toestemming van de ouders nodig heeft. Daaruit vloeit voort dat ouders recht hebben op alle informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Gaat het om een kind van twaalf jaar of ouder dan is behalve de toestemming van de ouders ook die van het kind vereist. Meer informatie kunt u vinden op onze website:

https://www.st-anna.nl/naar-het-ziekenhuis/rechten-plichten/rechten-ouders-en-kinderen/

De MRI-scan

De dokter onderzoekt wat de oorzaak is van jouw klachten. Daarom krijg
je binnenkort een MRI-scan. Bij dit onderzoek worden foto’s gemaakt van
de binnenkant van je lichaam.
Bijvoorbeeld van:

 • je hersenen, ruggenmerg en zenuwen;
 • je spieren;
 • je pezen en gewrichtsbanden;
 • je hart;
 • de organen in je buik, zoals lever of nieren.

Hier voel je niets van maar je moet wel stil blijven liggen. Het apparaat
maakt veel foto’s snel achter elkaar. Bij elke foto hoor je hard klikken of
bonken. Het maakt zoveel lawaai en het gaat zo snel, dat het wel een
drilboor lijkt. Dat lawaai hoort er bij. Je krijgt een koptelefoon op om je
oren te beschermen.
Het onderzoek duurt ongeveer 15-45 minuten.

Wat moet je van te voren weten
In het MRI-apparaat zitten heel sterke magneten. Magneten trekken
metaal aan. Daarom mogen jij en je ouders/begeleider geen metalen
dingen meenemen naar de kamer waar het MRI-apparaat staat.

Metaal zit in

 • ritsen en knopen
 • kettinkjes, armbandjes, oorbellen,
  piercings en ringen
 • haarspeldjes
 • horloge
 • sleutels
 • bril
 • geld en bankpasjes met
  magneetstrip
 • bh met beugel (van metaal)
 • I-pod, mobiele telefoon

Meestal mag je voor een MRI-scan gewoon eten en drinken. Als dat niet
mag, hoor je dat van tevoren van de dokter of de verpleegkundige.
Trek kleren aan die makkelijk zitten; bijvoorbeeld een joggingbroek
(zonder ritsen) en een T-shirt.

Extra informatie voor de ouders/begeleider

 • Bij de afspraakbrief zit een vragenlijst die volledig ingevuld moet
  worden meegenomen. Als een ouder of begeleider aanwezig blijft in de
  MRI ruimte tijdens het onderzoek moet ook deze alle vragen
  beantwoorden.
 • Heeft uw kind metalen schroeven, clips, drains of een pompje met
  metaal in het lichaam? Meld dit van tevoren bij de arts en de laborant.
 • Bent u (misschien) zwanger? Zeg dit dan vóór het onderzoek tegen
  een van de medewerkers van de afdeling Radiologie. U mag wel bij uw
  kind zijn als uw kind op het bed gaat liggen, maar niet als we de MRI-scan maken. Neem eventueel een ander vertrouwd persoon mee om
  bij uw kind te blijven.

Wat doen we vóór het onderzoek begint
Soms wil de dokter iets extra goed kunnen zien. Dan wordt een MRI-scan
gemaakt met contrastvloeistof. Als bij jou geen contrastvloeistof wordt
gebruikt, kun je dit stukje overslaan.

Er zijn twee manieren om contrastvloeistof in je lichaam te krijgen:

 1. MRI met contrastvloeistof via een infuus of
 2. MRI met contrastvloeistof die je drinkt.

 

 1. MRI met contrastvloeistof via een infuus
  Wat is een infuus? Bij een infuus krijg je een prik in je hand of arm, waarbij een dun plastic buisje in je ader blijft zitten. Dit noemen we een infuus. Via dat buisje komt het contrastvloeistof in jouw lichaam.
  Een prik kan pijn doen. Daarom kun je een pleister met zalf (Emla-zalf)
  krijgen op de plek waar geprikt gaat worden. Deze zalf verdooft de huid,
  zodat je de prik minder voelt. De pleister moet een half uur van te voren
  aangebracht worden.
  Dit infuus krijg je vóórdat je naar de MRI-kamer gaat op de
  kinderdagbehandeling. Via de polikliniek kindergeneeskunde krijg je de
  datum en tijd dat je aanwezig moet zijn. De kinder/jeugdafdeling is te
  bereiken via route 71 op de eerste verdieping.
 2. MRI met contrastvloeistof die je drinkt
  Bij een MRI van je darmen kunnen we het beter zien als je de
  contrastvloeistof zelf drinkt. Het lijkt een beetje op water. Als je wilt, mag je limonadesiroop toevoegen om het lekkerder te maken. Voor dit onderzoek krijg je ook contrastvloeistof via een infuus.
  Bij een MRI van je galwegen drink je van te voren ananassap.
  Het is belangrijk dat je alle contrastvloeistof of ananassap opdrinkt.


Hoe wordt de MRI-scan gemaakt?
Je ligt op een smal bed op je rug. Het bed wordt in het MRI-apparaat
geschoven. Dit apparaat ziet eruit als een soort tunneltje. Het is er niet
donker. Aan het hoofd en voeteneind komt gewoon licht naar binnen.

Je mag je kleren aanhouden. Als je het koud hebt, krijg je een dekentje. In de kamer ernaast zitten de mensen (laboranten) die de scan maken. Ze kunnen jou zien door een groot raam. Boven je hoofd hangt een luidsprekertje, daardoor kun je de laboranten horen. Je krijgt een belletje in je hand. Als je jou zien door een groot raam. Boven je hoofd hangt een luidsprekertje, daardoor kun je de laboranten horen. Je krijgt een belletje in je hand. Als je daarin knijpt, komt er een laborant naar je toe. Er mag de hele tijd iemand bij je blijven. Je kunt hem of haar niet zien, maar hij/zij jou wel.
Het is heel belangrijk dat je niet beweegt. Echt stil liggen is moeilijk. Als je beweegt, mislukken de foto’s. Dan moeten de foto’s opnieuw gemaakt worden. Dat zou jammer zijn, want dan moet je nog langer stil liggen.

Er worden steeds een paar minuten achter elkaar foto’s gemaakt. Dan hoor je dus hard gebonk en geklik. Het bed waarop je ligt, kan af en toe een stukje verschuiven.

Na het onderzoek
Als je een infuus hebt gekregen in je arm of hand wordt die er door de laborant uit gehaald. Dit doet geen pijn. Je gaat terug naar huis of naar de kinderafdeling. Je mag alles doen wat je ook voor het onderzoek mocht.

De uitslag
De uitslag krijg je van de dokter die de MRI-scan aanvraagt. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende afspraak in het ziekenhuis, of per telefoon. De dokter bespreekt met jou en je ouders wat er op de scan te zien is.

Bijwerkingen
Bij een MRI-scan heb je geen last van bijwerkingen. Door een MRI-scan krijg je er dus geen nieuwe klachten bij.
Heb je een infuus met contrastvloeistof gehad? Ook hier krijg je geen nieuwe klachten van.
Heb je contrastmiddel moeten drinken? Dan kan het zijn dat je daardoor wat diarree krijgt.

Complicaties
Bij een MRI-scan is er geen kans op complicaties. Een MRI-scan is veilig. Je kunt niet ziek van worden van een MRI-scan. Je klachten worden er ook niet erger door.

Tips
Neem iemand mee naar het onderzoek. Hij of zij kan je helpen als je bang bent. Hieronder staan meer tips. Bespreek van tevoren wat jij graag wilt.

 • Doe je ogen dicht en probeer aan iets leuks te denken.
 • Rustig ademhalen kan helpen als je bang bent of pijn hebt. Diep inademen door de neus, tot drie tellen en dan weer uitblazen. Je kunt dit alvast thuis (samen met iemand) oefenen.
 • Doe van te voren samen een ontspanningsoefening om rustig te worden. Bijvoorbeeld afwisselend spieren aanspannen en ontspannen. Je kunt thuis alvast een keer oefenen.
 • Als je iets wilt weten of iets niet snapt, mag je het altijd vragen.

Voor ouders: voorbereiding en begeleiding

Hoe kunt u uw kind voorbereiden
Hieronder staan algemene adviezen. U kunt zelf inschatten wat bij uw kind past.

 • Kies een rustig moment voor de voorbereiding. Zorg dat er tijd is voor uw kind om vragen te stellen.
 • Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden. Een paar dagen van tevoren is meestal vroeg genoeg bij jonge kinderen.
 • Herhaling is belangrijk. Bij oudere kinderen kunt u wat eerder beginnen.
 • Laat uw kind de informatie navertellen aan uzelf of aan anderen. Zo merkt u of alles begrepen is.
 • Vraag hoe uw kind tegen het onderzoek aan kijkt en hoe het zich voelt. Uw kind kan bang zijn of pijn hebben.
 • Betrek de andere kinderen van het gezin in de voorbereiding. Dan weten zij ook wat er met hun broertje of zusje gaat gebeuren.

Wat vertelt u en hoe

 • Kies woorden die uw kind begrijpt; vertel zo eenvoudig mogelijk.
 • Vraag wat uw kind weet over het onderzoek.
 • Geef bij jonge kinderen niet alle informatie tegelijk.
 • Leg geen nadruk op nare dingen, maar vertel er wel eerlijk over.
 • Vertel alleen wat uw kind bewust meemaakt tijdens het onderzoek.

Hoe kunt u uw kind begeleiden
Ga met uw kind mee naar het onderzoek. Of vraag een ander vertrouwd persoon dit te doen. Uw aanwezigheid geeft steun en veiligheid. U kunt voor afleiding zorgen. Neem lievelingsspeelgoed, een knuffel en/of een voorleesboek mee (zonder metaal!).
Stel gerust vragen als u of uw kind iets niet begrijpt.

Tips voor uzelf

 • Blijf tijdens het onderzoek zo rustig mogelijk. Dat maakt uw kind ook rustiger.
 • Richt uw aandacht op het kind. Zorg dat uw kind er ook bij betrokken blijft als u met de dokter of verpleegkundige praat.
 • Een goede voorbereiding zorgt voor minder spanning en onverwachte situaties.
 • Wanneer u denkt dat uw kind angstig is of behoefte heeft aan extra uitleg voor het onderzoek, geef dit dan aan bij de kinderarts.

Heel veel succes met de voorbereiding en het onderzoek zelf.

Belangrijke telefoonnummers
Anna ziekenhuis: 040 -  286 40 40
Afdeling Radiologie: 040 -  286 48 32

Wil je meer weten

Kijk dan op de volgende websites:

 • www.kindenziekenhuis.nl

Heb je nog vragen?

Voor vragen over een MRI-scan kunnen jij en je ouders bellen met de MRI afdeling, telefoonnummer 040 - 286 44 86.