DEXA-onderzoek Whole body scan

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op dit onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het resultaat van het onderzoek. In deze folder geven wij u meer informatie over het DEXA-onderzoek, Whole body scan.

Let op: in uw afspraakbrief staat ook belangrijke voorbereidingsinformatie. Lees deze goed door. 

Wat is een DEXA-onderzoek

DEXA betekent Dual Energy X-ray Absorbtiometry. Door middel van een DEXA Whole body scan wordt de lichaamssamenstelling gemeten. Door deze scan wordt nauwkeurig gemeten uit welke componenten je lichaamsgewicht is opgebouwd. Onder andere wordt de vetmassa en vetvrije massa van het totale lichaam in kaart gebracht en de verdeling van deze massa over het lichaam.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22. Voor het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt mag u deze normaal innemen.

Kleding
Tijdens het onderzoek kunt u uw slip, sokken en hemd/T-shirt aanhouden.
Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Melden
Als u (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan zo snel mogelijk aan de afdeling radiologie.

Voorbereiden

  • Heeft u piercings, dan moet u deze uit doen.
  • Als u 5 dagen voor het DEXA onderzoek een onderzoek hebt gehad met bariumcontrastmiddel, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.
  • Als u 1 dag voor het DEXA onderzoek een onderzoek hebt gehad waarbij een röntgencontrastmiddel of radioactieve stof is ingespoten, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

Hoe verloopt het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Een arm van het DEXA-apparaat hangt boven u en beweegt langzaam bij het maken van de scan. Tijdens het scannen hoort u een zoemend geluidje.
Gedurende het onderzoek moet u stil blijven liggen op de onderzoektafel.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten.
U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neemt u dan contact op met de . afdeling radiologie, telefoonnummer 040 - 286 48 32. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend arts.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.