Injectie contrastmiddel voor MRI of CT onderzoek van gewricht

St. Anna Logo

Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. Hierdoor kunt u zich goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain, route 22.

Waarom een injectie in het gewricht

U krijgt een MRI of CT onderzoek van een bepaald gewricht. Om dit gewricht beter te kunnen beoordelen is het nodig dat er contrastmiddel in het gewricht wordt gebracht. Dit wordt in een andere onderzoekkamer gedaan.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek

Kleding
Als u aansluitend een MRI onderzoek krijgt, zal de laborant u een  speciaal pak geven om aan te doen wat geschikt is om mee in de MRI te liggen.

Hoe verloopt het onderzoek

Voor de injectie gaat u op een onderzoektafel te liggen. De huid rond het betreffende gewricht wordt gedesinfecteerd. Vervolgens wordt met behulp van röntgendoorlichting door een radioloog, een naald in het gewricht gebracht. Via deze naald wordt een hoeveelheid contrastvloeistof ingebracht. Hierna gaat u door naar de MRI of CT kamer voor het onderzoek.

Nazorg

  • Na het onderzoek mag u niet zelf autorijden. Deze maatregel wordt uit voorzorg getroffen, omdat u niet verzekerd bent mocht u een ongeval krijgen. Zorg dus dat er vervoer voor u geregeld is of kom met het openbaar vervoer.
  • Geef het gewricht op de dag van het onderzoek rust. De volgende dag kunt u geleidelijk weer uw gang gaan, al is het niet verstandig om de eerste twee dagen te lang te staan (als het gaat om uw heup-, knie- of enkelgewricht) of te sporten.

Risico’s en complicaties

Tot twee dagen na het onderzoek kunt u last hebben van een ‘zeurend’ gevoel in het onderzochte gewricht. Dit is normaal, hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het kan zijn dat een reactie op het contrastmiddel optreedt. Bij eventuele reacties gedurende het onderzoek (misselijkheid, jeuk of uitslag) blijft u na afloop wat langer op de afdeling Radiologie onder controle totdat u zich beter voelt. Bij eventuele reacties thuis (zoals een ‘grieperig gevoel’ of het ontstaan van galbulten) moet u contact opnemen met uw huisarts of (telefonisch) met de afdeling Radiologie.