Spirometrie

9498.jpg
St. Anna Logo

Om de ernst van uw longklachten in te schatten is het onder andere van belang om uw longinhoud te bepalen. Uw longinhoud kunnen we achterhalen met een spirometrie. Dit is een longfunctieonderzoek waarbij u via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat (de spirometer) in- en uitademt. We meten daarbij hoeveel lucht u bij uitademing kunt uitblazen en met welke snelheid. De gegevens van het meetapparaat worden berekend en door de computer weergegeven in een spirogram. Het onderzoek bestaat soms uit 2 delen. Na het maken van het gewone spirogram kan het zijn dat u dezelfde test nog een tweede keer doet maar dan na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn. U hoort vooraf of bij u ook een onderzoek met toediening van medicatie nodig is. Een spirometrie is pijnloos. 

Spirometrie in het Anna Ziekenhuis

Voor de spirometrie komt u naar de functieafdeling van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. U heeft voor dit onderzoek een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Onze functieafdeling heeft korte toegangstijden. Meestal heeft u binnen 1 of 2 weken een afspraak voor uw onderzoek. Een functielaborant voert het onderzoek uit en begeleidt u daarbij.

Het proces

Voorbereidingen thuis

Soms is het noodzakelijk dat u voorafgaand aan uw spirogram-longfunctieonderzoek tijdelijk stopt met bepaalde medicijnen. Als dat voor u van toepassing is, volgt u de instructies die u van uw arts heeft gekregen.

    Niet vergeten

  • Volg instructies arts

Dag van het onderzoek

Het is belangrijk is dat u rustig en ontspannen aan uw spirometrie begint. Komt u daarom op tijd naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de functieafdeling. De functielaborant neemt u mee naar de onderzoekskamer. Voordat het onderzoek start, vragen we u een aantal vragen te beantwoorden. Daarna legt de functielaborant u uit hoe het onderzoek verloopt en wat tijdens de test van u wordt verwacht.

Het verloop van het onderzoek

U krijgt een klem op uw neus en in uw mond een mondstuk dat is verbonden met de spirometer. Hierdoor ademt u in en uit. Er mag geen lucht lekken, niet via de neus en niet via uw mond. Belangrijk is dat u tijdens de test ontspannen blijft en rustig ademhaalt. Vervolgens ademt u op aanwijzing van de laborant een aantal keren zo diep mogelijk in en zo volledig mogelijk uit. Zo nodig volgt een tweede test na toediening van medicatie. Na afloop kunt u weer naar huis.

De uitslag van het spirogram-longfunctieonderzoek

U krijgt de uitslag van uw spirometrie tijdens uw eerstvolgende bezoek bij uw longarts op de polikliniek longgeneeskunde. Of u krijgt van uw huisarts de uitslag. Uw huisarts ontvangt via de longarts schriftelijk de uitslag van uw longfunctieonderzoek.

Goed om te weten
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.