Cystoscopie

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.

De cystocoop wordt heel voorzichtig naar binnen geschoven. De plasbuis is bij vrouwen wat korter dan bij mannen en daarom is een cystoscopie bij hen wat makkelijker.

De cystoscoop

Hoe bereidt u zich voor?

Wij vragen wij u vriendelijk om voor het onderzoek te douchen. Voor het onderzoek is het handig als u een lege blaas heeft..

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie en wordt zowel bij mannen als bij vrouwen onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, door middel van een gel. Behalve de behandelend uroloog is er altijd een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het  onderlichaam kunt uitdoen, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

Soms zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij u nodig is, dan vraagt de verpleegkundige dit tijdig aan u. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel.

Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfecteervloeistof. In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. Probeer u zo goed mogelijke te ontspannen, zodat het inbrengen van de cystoscoop zo gemakkelijk
mogelijk gaat. De specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Via een slangetje dat aan de cystoscoop verbonden is met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht.

Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Na het onderzoek kunt u direct naar het toilet.

Nazorg

U krijgt direct de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Leefregels na een cystoscopie in dagbehandeling

  • Er zijn géén beperkingen met betrekking tot activiteiten of werk.
  • De eerste dag na de cystoscopie dient u veel te drinken (tenzij er een vochtbeperking is voorgeschreven door andere specialist).
  • U kunt wat bloed bij de urine hebben na het onderzoek. Als dit langer duurt dan twee dagen dient u contact op te nemen met de uroloog.
  • Douchen en baden mag.
  • Bij koorts (méér dan 38,5˚C) contact opnemen met het ziekenhuis.

Controleafspraak

Voor controle is reeds een afspraak gemaakt. Zie hiervoor uw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen?

Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, veel pijn of koorts boven 38,5 graden of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw arts. Mochten er zich problemen voordoen dan hoeft u niet eerst de huisarts of huisartsenpost te bellen. U kunt direct contact opnemen met:

Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur: polikliniek Urologie, 040 - 286 4865
Na 17.00 uur of in het weekend: spoedeisende hulp (SEH), 040 - 286 4834

Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur: Afdeling dagbehandeling, 040 - 286 4844

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniek urologie, telefoonnummer: 040 - 286 4865.

 

Deze informatieis niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.