Echografie en biopsie van de prostaat

Binnenkort wordt u verwacht voor een inwendig echografisch onderzoek van de prostaat. Bij een inwendige echografie wordt via de anus de vorm van de prostaat goed in beeld gebracht. Sommige afwijkingen kunnen worden waargenomen en het volume van de prostaat kan worden gemeten.

De prostaat is een geslachtsklier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis.

Vergroting van de prostaat kan leiden tot plasproblemen. Vaak is deze vergroting goedaardig. Verder is het mogelijk dat de prostaat ontstoken is of dat er sprake is van een kwaadaardig gezwel.

Voorbereiding

  • Voor het onderzoek  is het van belang dat de blaas niet helemaal leeg is. Daarom wordt u verzocht 1 uur voorafgaande aan het onderzoek niet meer te plassen.
  • Als uw uroloog u heeft verteld dat er biopten genomen worden, krijgt u een recept voor antibiotica. Gebruik hiervan staat op het recept.
  • Wilt u tevoren melden als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt? Deze dienen in de regel ruim van te voren in overleg met uw arts te worden gestopt. Als u bij de trombosedienst bekend bent, moet u bij hen doorgeven als u stopt met de bloedverdunnende medicijnen.

De echografie

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 5 minuten. Echografie is niet pijnlijk. U wordt gevraagd uw onderkleding en schoenen uit te doen. Het onderzoek vindt plaats in zijligging of in rugligging met opgetrokken knieën. Na het aanbrengen van glijmiddel wordt door de uroloog de echokop/echosonde via de anus ingebracht. Het is belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, dan kan het onderzoek ook bij kloofjes of aambeien pijnloos verlopen. Via de sonde zijn de prostaat en zaadblaasjes te zien op een televisiescherm.

Prostaatbiopsie

In sommige gevallen is een echografie niet voldoende. Dan is aanvullend onderzoek nodig om te zien wat er aan de hand is. Het kan dan nodig zijn om stukjes weefsel van de prostaat te laten onderzoeken. Dit gebeurt door een biopsie.

Hierbij neemt de arts met een holle naald stukjes weefsel weg die hij op geleide van de echografie in de anus brengt. Met een “biopsiepistool” worden er meestal 6 tot 10 biopten genomen. Het “schieten” van het biopsiepistool hoort u als een duidelijke “klik”. Om infecties te voorkomen is het nodig dat u voor het onderzoek antibiotica inneemt. Dit aanvullend onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Wij adviseren u om niet zelf naar huis te rijden. Regel daarom vooraf iemand die u na het onderzoek naar huis kan brengen.

Nazorg

Als alleen een echografie is gemaakt zult u na het onderzoek weinig last hebben. Als een biopsie is verricht, is het mogelijk dat er wat bloed meekomt met de urine, de ontlasting of bij een zaadlozing. Als er bloed in de urine zit, kunt u het beste veel drinken. Dit gaat vrijwel altijd vanzelf weer over.

Na een biopsie kan een lichte temperatuursverhoging optreden. Wanneer u echter koorts krijgt (boven 38.5º C), moet u uw uroloog dezelfde dag nog waarschuwen. U zult dan in de regel diezelfde dag nog met aanvullende antibiotica worden behandeld.

U kunt in voorkomende gevallen tijdens kantoortijd contact opnemen met:
de polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 4865.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met:
de spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 4834.
Let op: Het is niet de bedoeling dat u contact opneemt met de Spoedpost of huisartsenpost.

De uitslag

De uitslag van de echografie krijgt u meteen te horen. Als ook een biopsie is verricht, duurt het ongeveer 1 week voor het microscopisch onderzoek van de weefsels is verricht. Om de uitslag met uw arts te bespreken krijgt u een nieuwe afspraak op de polikliniek. Ook zal uw arts dan mogelijke behandelingen met u bespreken.

Ziekte of verhindering

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. 

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 4865.
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.