Urodynamisch onderzoek

Binnenkort wordt bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten. Urodynamisch onderzoek wordt vaak verricht bij mensen met klachten als bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Er zijn twee belangrijke vormen van incontinentie die bij dit onderzoek worden onderzocht.

1.Stress- of inspanningsincontinentie:
Wanneer urine niet kan worden opgehouden, door plotselinge verhoging van de buikdruk. Bijvoorbeeld door hoesten of sporten.

2.Urge- of aandrangsincontinentie:
Er treedt urineverlies op, wanneer men na aandrang om te plassen niet tijdig het toilet kan halen.

Ook wanneer u naast plasproblemen nog andere aandoeningen heeft (bijvoorbeeld van het zenuwstelsel) of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan het urodynamisch onderzoek meer inzicht geven wat de oorzaak van uw probleem is. Daarna kan een gericht behandelingsadvies gegeven worden.

Wat is een urodynamisch onderzoek

Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de blaas. Het is een inwendig onderzoek. Door middel van dunne slangetjes (catheters) die ingebracht worden via de plasbuis en vagina of de anus (zie figuur 1 en 2) kunnen metingen verricht worden van:

  • De blaasinhoud
  • De blaasdruk
  • De afsluiting van de blaas
  • Het eventuele urineverlies
  • De uitstroomsnelheid van de urine
  • De spanning in de bekkenbodem- spieren.
Fig 1. Urodynamisch onderzoek bij de vrouw
Fig 2. Urodynamisch onderzoek bij de man

Voorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

 

Het onderzoek

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt meestal uitgevoerd door een verpleegkundige in aanwezigheid van een arts.

De verpleegkundige wijst u een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.  Hierna neemt u plaats op een speciale onderzoekstafel, waarbij u met opgetrokken, gespreide benen gaat liggen. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfectievloeistof.

Tijdens het onderzoek worden twee dunne slangetjes (catheters) ingebracht. De eerste catheter wordt ingebracht via de plasbuis in de blaas. Via deze catheter kan tijdens het onderzoek de blaas gevuld worden en kan de druk in de blaas en plasbuis worden gemeten. De andere catheter wordt via de anus of vagina ingebracht; hiermee kan de druk in e buik worden gemeten. Beide slangetjes worden aangesloten op een apparaat dat druk- en spierspanningen registreert. Deze kunnen optreden tijdens het vullen van de blaas.

Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats blijven.

Via het slangetje in de blaas wordt de blaas gevuld met steriel water. Tijdens het vullen wordt door de computer de druk in de blaas gemeten en via de (druk) catheter in de anus of vagina de druk in de buik. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven.

Tijdens het onderzoek wordt u meermalen verzocht om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie).

De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen licht en de plas niet meer op kunt houden. Dan wordt het vullen gestopt. Als de verpleegkundige u vraagt uit te plassen moet u plassen langs het slangetje in de blaas.
De meetresultaten worden met een computer verwerkt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

Uitslag
De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Eventueel krijgt u hiervoor een afspraak.

Naar huis
Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Drinken
Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken.

Mogelijke complicaties

  • U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen.
  • Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt, omdat
  • De plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend.
  • In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis.

Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt of als u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

 

Heeft u nog vragen?

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met: polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 4865.