De flowmeting/uroflowmetrie

Binnenkort wordt bij u een flowmeting gedaan oftewel een straalmeting. Dit onderzoek is nodig om de oorzaak van uw klachten met betrekking tot het plassen te achterhalen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken bij dit onderzoek.

Wanneer wordt een flowmeting verricht

Een flowmeting, ook wel uroflowmetrie genaamd, wordt verricht wanneer u moeite heeft met plassen. Bijvoorbeeld door een obstructie (belemmering), na een operatie, na het verwijderen van een katheter of om andere redenen, zoals bijvoorbeeld infectie en/of incontintentie.

Voorbereiding

U bent vooraf gevraagd om met een volle blaas naar de polikliniek te komen. Dit houdt in dat u een paar uur voorafgaand aan uw afspraak, moet proberen uw urine op te houden.

Om zeker te zijn van een volle blaas, adviseren we u de laatste paar uren voor uw afspraak veel te drinken. Met goed van te voren drinken bedoelen we dat u minstens een halve tot één liter vocht drinkt (bijvoorbeeld water). Onder voorwaarde natuurlijk dat u door een andere arts geen vochtbeperking is opgelegd.

Wanneer u denkt dit niet te kunnen, dan mag u ook eerder naar de polikliniek komen en daar veel drinken.

Wanneer u denkt dat u uw plas niet lang genoeg op te kunt  houden, mag u ook alvast eerder naar de polikliniek komen om te plassen.

Als u tijdens het wachten in de wachtkamer hoge nood heeft, geef dit dan altijd even aan bij de secretaresse aan de balie.

De flowmeting

Op de polikliniek zal u gevraagd worden om, op een speciaal daarvoor bestemd toilet te plassen. U moet dan de gehele blaas leeg plassen. De straal waarmee u uitplast, wordt door het instrument gemeten en wordt in een curve geregistreerd. Hierop kan de arts de kracht van uw straal en de hoeveelheid plas meten.

Meestal volgt hierna een meting van wat is achtergebleven in uw blaas (dit kan bijvoorbeeld met behulp van een echo).

Afhankelijk van deze uitslag zal eventueel vervolgonderzoek volgen of kan een diagnose gesteld worden.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek urologie, telefoonnummer 040 - 286 48 65.