Flowmeting/uroflowmetrie

Binnenkort wordt bij jou een flowmeting gedaan oftewel een straalmeting. Dit onderzoek is nodig om de oorzaak van je klachten met betrekking tot het plassen te achterhalen. Hier lees je informatie over de gang van zaken bij dit onderzoek.

Wanneer wordt een flowmeting verricht

Een flowmeting, ook wel uroflowmetrie genaamd, wordt verricht wanneer je moeite hebt met plassen. Bijvoorbeeld door een obstructie (belemmering), na een operatie, na het verwijderen van een katheter of om andere redenen, zoals bijvoorbeeld infectie en/of incontintentie.

Voorbereiding

Je bent vooraf gevraagd om met een volle blaas naar de polikliniek te komen. Dit houdt in dat je een paar uur voorafgaand aan je afspraak, moet proberen je urine op te houden.

Om zeker te zijn van een volle blaas, adviseren we je de laatste paar uren voor je afspraak veel te drinken. Met goed van te voren drinken bedoelen we dat je minstens een halve tot één liter vocht drinkt (bijvoorbeeld water). Onder voorwaarde natuurlijk dat je door een andere arts geen vochtbeperking is opgelegd.

Wanneer je denkt dit niet te kunnen, dan mag je ook eerder naar de polikliniek komen en daar veel drinken.

Wanneer je denkt dat je je plas niet lang genoeg op kunt houden, mag je ook alvast eerder naar de polikliniek komen om te plassen. Als je tijdens het wachten in de wachtkamer hoge nood hebt, geef dit dan altijd even aan bij de secretaresse aan de balie.

De flowmeting

Op de polikliniek zal jou gevraagd worden om, op een speciaal daarvoor bestemd toilet te plassen. Je moet dan de gehele blaas leeg plassen. De straal waarmee je uitplast, wordt door het instrument gemeten en wordt in een curve geregistreerd. Hierop kan de arts de kracht van je straal en de hoeveelheid plas meten.

Meestal volgt hierna een meting van wat is achtergebleven in je blaas (dit kan bijvoorbeeld met behulp van een echo).

Afhankelijk van deze uitslag zal eventueel vervolgonderzoek volgen of kan een diagnose gesteld worden.

Tot slot

Deze informatie betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met je behandelend arts. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek urologie, telefoonnummer 040 - 286 48 65.