Naar het overzicht

Cees van Arendonk zet kwaliteit en gastvrijheid voorop bij de cliëntenraad van het ziekenhuis

Zorgen voor kwaliteit en klantvriendelijkheid waarborgen. Het is de rode draad in het werkende leven van Cees van Arendonk. “Ik ben altijd actief geweest binnen bedrijven en instellingen met een maatschappelijk belang. Bovendien ben ik zelf patiënt bij het St. Anna Ziekenhuis. En kom ik in die hoedanigheid regelmatig in het ziekenhuis. Dan vind ik het belangrijk dat de ervaring zo prettig en zorgeloos mogelijk verloopt. Om daarvoor te zorgen ging ik in de cliëntenraad van het ziekenhuis.”

Zelf tegen zaken aanlopen

Patiënten bespreken persoonlijke zaken in het ziekenhuis en een bezoek kan daardoor beladen zijn.  Cees ervoer het zelf vaak genoeg. Zorgen voor voldoende gastvrijheid en privacy is dan ook zeer belangrijk. “Ik ervaar de gastvrijheid en privacybescherming voor patiënten zelf als ik naar het ziekenhuis moet. Of het ontbreken daarvan.” Die ervaringen zet Cees met de raad om in acties.

Zo merkte hij zelf in de wachtruimte dat de balie waar persoonlijke telefoongesprekken worden gehouden op hoor afstand van elkaar stonden. “Zonder het door te hebben krijg je dan zaken mee die niemand iets aan gaan behalve de patiënt en telefonist. Dan vind ik het belangrijk daar iets mee te doen.”

Er zijn voor patiënten

Als cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis is het belangrijk er voor de patiënten te zijn. Toch merkt Cees dat niet veel patiënten weten dat er zo’n raad is die voor hun belangen opkomt. “Daarom proberen we op steeds meer plekken zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld via Facebook en door intern geven we aan waar de als raad mee bezig zijn. Ook gaan we proactief gesprekken aan met iedere laag van het ziekenhuis zoals de verpleging en chirurgen.”

Meedenken en meebeslissen als raad

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Raad van Bestuur en de onderlinge verhoudingen zijn open en transparant. “Onze rol is te toetsen of de belangen van cliënten goed worden meegenomen. Een mooi recent voorbeeld is het eventueel nieuwe oproepsysteem voor patiënten die bedlegerig zijn. De cliëntenraad wordt onderdeel van het keuzeproces.”

De raad weet immers wat de patiënten nodig hebben door nauw betrokken te blijven bij hun wensen. Te onderzoeken waar ze tegenaan lopen. En direct te vragen hoe ze het graag anders zien.

Vertel ons waar u als patiënt tegenaan loopt wanneer u naar het ziekenhuis moet. Cees geeft het goede voorbeeld. De cliëntenraad is er voor u.

De cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis bestaat uit zeven leden.