Naar het overzicht

De casuïstiek wordt steeds complexer

De werkzaamheden van het transmuraal team zijn complex en divers. Kun jij je daar een voorstelling bij maken? De aanpak van onze zorggroep is uniek in de regio. Ruuth Evers werkt als zorgconsulent binnen het transmuraal team en vertelt over haar werk aan de hand van een casus die ze al lang volgt.

Ruuth werkt sinds 2012 bij het Anna, toen nog als transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Ze heeft dus ook de tijd meegemaakt dat het transmuraal team nog niet was samengevoegd en apart opereerde. “Nu we de taken voor zowel het Anna Ziekenhuis als Anna Ouderenzorg uitvoeren, zie je veel facetten van de zorggroep. Dat wordt ook gecombineerd: bijvoorbeeld een cliënt die vanuit het ziekenhuis naar revalidatie of het hospice van Anna Ouderenzorg gaat. Het is een uitdaging om de gigantische hoeveelheid kennis en informatie tot ons te nemen en de ontwikkelingen op beide fronten te blijven volgen.”

“Je merkt dat de casuïstiek waar we mee te maken krijgen, steeds complexer wordt. Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor het water ze al aan de lippen staat op het moment dat ze in het ziekenhuis terecht komen. Dan denken we wel eens, hoe hebben ze het zo lang vol kunnen houden? Daar hebben alle disciplines last van, vaak krijg je die problematiek in het ziekenhuis ook niet opgelost. Dat vind ik soms lastig, maar tegelijkertijd is het de uitdaging van mijn werk: de puzzel oplossen. Is het bijvoorbeeld mogelijk en verantwoord dat mensen naar huis gaan, met thuiszorg of inzet van bepaalde hulpmiddelen? Of moeten we toch kijken naar een (tijdelijk) verblijf?”

“Laatst was ik betrokken bij een patiënt met een verstandelijk beperking die niet terug naar huis kon vanuit het ziekenhuis. Hij hield zorgorganisaties af, had geen familie en zijn woning was zeer vervuild. Voor een revalidatieplek heb ik stad en land afgebeld. Revalidatie-afdelingen zijn vooral gericht op somatische beperkingen en niet op een patiënt met een verstandelijke beperking. Een uitdaging.”

“Uiteindelijk was er ruimte bij ons op de eigen revalidatie in Heuvel, erg fijn. Het revalidatietraject is inmiddels afgerond, maar nog steeds is het leven voor hem thuis niet haalbaar. Dus ben ik nu weer druk met nazorg regelen vanuit de revalidatie-afdeling. Ik bel met gemeente tot aan woningbouwvereniging en andere zorgorganisaties om de zorg thuis ‘rondgebreid’ te krijgen.  Daarnaast moet ik natuurlijk ook kijken of het mogelijk is dat partijen betrokken gaan worden bij de financiën van meneer. Deze casus is een voorbeeld war het werk heel breed maakt. Saai is het nooit!”