U heeft een uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om een vragenlijst van ons belevingsonderzoek in te vullen. Hieronder klikt u op de betreffende afdeling, u krijgt dan automatisch de juiste vragenlijst.

De vragenlijst wordt geopend in de externe website Exploratio. Dit is een online onderzoekstool die speciaal voor en door ziekenhuizen is ontwikkeld.

Kort verblijf / dagbehandeling

kort verblijf / dagbehandeling

Verpleegafdelingen

acute opname

cardiologie/geriatrie/neurologie

chirurgie/urologie

corona afdeling

eerste hart hulp (EHH)

gynaecologie

intensive care (IC/CCU)

interne geneeskunde/maag-darm- en leverziekten/longgeneeskunde

kindergeneeskunde/couveuse

oncologie

orthopedie

verloskunde

Polikliniek gynaecologie

Fertiliteit

Uitleg vragenlijst

De vragenlijst is opgebouwd uit een aantal onderwerpen; de ontvangst, bejegening en behandeling/verzorging door (polikliniek) medewerkers, bejegening en behandeling door artsen, informatie, zelfstandigheid, het vertrek en de nazorg en algemene vragen.

Als u wordt gevraagd om een rapportcijfer te geven gaan we uit van 1 = uitermate slecht en 10 = uitstekend.

Het invullen van de vragenlijst kost 10 minuten van uw tijd.

Anoniem

Het onderzoek is anoniem. Dat wil zeggen dat uw persoons- en medische gegevens niet bekend zijn.

De onderzoeksmedewerkers houden zich, evenals alle medewerkers van de Anna Zorggroep, aan alle regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.

Bedankt

Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. Uw antwoorden bieden ons hulp bij het doorvoeren van verdere verbeteringen.

Contact

Dit onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de afdelingen kwaliteit en marketing van het Anna Ziekenhuis.

Telefoon: 040 - 286 4008
E-mail: klantbelevingsonderzoek@st-anna.nl