Belevingsonderzoek

Omdat wij u altijd zo goed mogelijk van dienst willen zijn, horen we graag hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. Daarom stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. Uw antwoorden bieden ons hulp bij het doorvoeren van verdere verbeteringen.

 

Uitleg vragenlijst

De vragenlijst is opgebouwd uit een aantal onderwerpen; de ontvangst, bejegening en behandeling/verzorging door (polikliniek) medewerkers, bejegening en behandeling door artsen, informatie, zelfstandigheid, het vertrek en de nazorg en algemene vragen.

Als u wordt gevraagd om een rapportcijfer te geven gaan we uit van 1 = uitermate slecht en 10 = uitstekend.

Het invullen van de vragenlijst kost 10 minuten van uw tijd.

Anoniem

Het onderzoek is anoniem. Dat wil zeggen dat uw persoons- en medische gegevens niet bekend zijn.

De onderzoeksmedewerkers houden zich, evenals alle medewerkers van de Anna Zorggroep, aan alle regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.

Vragenlijst

U heeft een uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om een vragenlijst van ons belevingsonderzoek in te vullen. Hieronder klikt u op de betreffende afdeling, u krijgt dan automatisch de juiste vragenlijst.

De vragenlijst wordt geopend in de externe website Exploratio, een voor en door ziekenhuizen ontwikkelde online onderzoekstool. 

 

Dagbehandeling

Behandeling KNO kind

Dagbehandeling volwassenen

 

Poli gynaecologie

Fertiliteit

 

Verloskunde

Ruggenprik tijdens de bevalling

 

Verpleegafdelingen

Corona afdeling

Kort verblijf chirurgie/urologie

Kort verblijf collum care

Verpleegafdeling acute opname

Verpleegafdeling cardiologie/geriatrie/neurologie

Verpleegafdeling chirurgie/urologie

Verpleegafdeling eerste hart hulp (EHH)

Verpleegafdeling gynaecologie

Verpleegafdeling intensive care (IC/CCU)

Verpleegafdeling interne geneeskunde/maag-darm- en leverziekten/longgeneeskunde/oncologie

Verpleegafdeling kindergeneeskunde/couveuse

Verpleegafdeling orthopedie

(Verpleeg)afdeling verloskunde

Contact

Dit onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de afdelingen kwaliteit en marketing van het Anna Ziekenhuis.

Telefoon: 040 - 286 4008
E-mail: klantbelevingsonderzoek@st-anna.nl