St. Anna Logo

Bij het Anna Ziekenhuis vinden we het heel belangrijk om uw ervaring te horen. We meten de patiëntervaring continu op onze verpleegafdelingen en dagbehandeling en periodiek op onze poliklinieken. We meten de patiëntervaring met behulp van een PEM-vragenlijst. PEM staat voor Patiënt Ervarings Meting.

U beslist zelf of u de vragenlijst invult en uw deelname is anoniem

Bent u in ons ziekenhuis opgenomen geweest? Dan ontvangt u een e-mail met een link naar een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
U beslist zelf of u de vragenlijst invult. Als u meedoet, dan is dat anoniem.
Wij weten niet wie de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld en kunnen ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

De PEM is een betrouwbare meting

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De PEM is afgeleid van de internationale PICKER-vragenlijst en is ontwikkeld samen met patiënten en patiëntenorganisaties en wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt.

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld over de kennis van de arts en behandelaars, het vertrouwen in de arts en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is. Ook worden vragen gesteld over de beschikbare tijd die er voor de patiënt is, of de familie betrokken wordt bij de zorg en of we rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. Omdat meerdere ziekenhuizen dezelfde vragenlijst gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Heeft u nog aanvullende vragen over het onderzoek, dan kunt u een email sturen aan: klantbelevingsonderzoek@st-anna.nl

Uitnodigingsbrief op papier ontvangen?

Heeft een uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om een vragenlijst van ons belevingsonderzoek in te vullen? Klik dan hier.