St. Anna Logo

Waardegedreven Zorg Programma

Eind 2016 is het Waardegedreven Zorg Programma gestart in het Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat van een aantal behandelingen het zorgproces kritisch onder de loep wordt genomen en uitkomsten worden gemeten die voor u als patiënt van belang zijn. De te meten uitkomsten zijn samen met patiënten en specialisten bepaald. U kunt hierbij denken aan de tijd die u nodig heeft om volledig te herstellen na een operatie.

Deze uitkomsten worden met de specialisten en andere medewerkers geanalyseerd en besproken. Er wordt gekeken wat beter kan en zo wordt geprobeerd onze zorg continu te verbeteren.

In het kader van Waardegedreven Zorg kunnen we ook aan u als patiënt vragen om online vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen we, naast het meten en verbeteren van onze zorg, ook uw gezondheidstoestand monitoren.

Zorgpaden

Er wordt niet alleen naar de uitkomsten van een behandeling gekeken, maar ook het proces van de behandeling wordt verbeterd. Daarom spreken wij van ‘zorgpaden’. Momenteel zijn de volgende zorgpaden binnen het ons Waardegedreven Zorg Programma aanwezig:

  • Liesbreuken (chirurgie)
  • Galblaasverwijdering (chirurgie)
  • Aambeien (chirurgie)
  • Meniscus klachten (orthopedie)
  • Voorste kruisband klachten (orthopedie)
  • Heupfractuur (chirurgie / orthopedie)
  • COPD (longgeneeskunde)
  • Neusbijholte ontsteking (KNO)
  • Hoofdpijn (neurologie)
  • Borstkanker

In 2018 is gestart met een samenwerking met een aantal andere algemene ziekenhuizen. Hierbij worden de krachten gebundeld voor het vergelijken van uitkomsten tussen deze ziekenhuizen m.b.t. de behandeling van patiënten met een heupfractuur, liesbreuken, galblaasverwijdering en borstkanker.

Daarnaast worden in het kader van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ regionale afspraken gemaakt met onder andere huisartsen om de zorg van patiënten met COPD, diabetes, hartfalen en artrose te optimaliseren. De bedoeling hiervan is dat de zorg voor elke patiënt op de juiste plek plaatsvindt, met behoud van kwaliteit.