St. Anna Logo

Eind 2016 is het Waardegedreven Zorg Programma gestart in het Anna Ziekenhuis. Dit betekent dat van een aantal behandelingen het zorgproces kritisch onder de loep wordt genomen en uitkomsten worden gemeten die voor u als patiënt van belang zijn. U kunt hierbij denken aan de tijd die u nodig heeft om volledig te herstellen na een operatie.

Deze uitkomsten worden met de specialisten en andere medewerkers geanalyseerd en besproken. Er wordt gekeken wat beter kan en zo wordt geprobeerd onze zorg continu te verbeteren.

In het kader van Waardegedreven Zorg kunnen we ook aan u als patiënt vragen om online vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen we, naast het meten en verbeteren van onze zorg, ook uw gezondheidstoestand monitoren.

Zorgpaden

Er wordt niet alleen naar de uitkomsten van een behandeling gekeken, maar ook het proces van de behandeling wordt verbeterd. Daarbij spreken wij van ‘zorgpaden’. Een onderdeel hiervan is het gebruik van keuzehulpen. Met een keuzehulp bereidt de patiënt zich thuis (online) voor op het gesprek met de arts. Zo krijgen zowel de patiënt als de specialist inzicht in de voorkeuren van de patiënt en is het gemakkelijker om samen te beslissen over de beste behandeling.  

Samenwerking

In 2018 is gestart met een samenwerking met een aantal andere algemene ziekenhuizen. Hierbij worden de krachten gebundeld voor het vergelijken van uitkomsten tussen deze ziekenhuizen.

Daarnaast worden in het kader van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ regionale afspraken gemaakt met onder andere huisartsen en andere ziekenhuizen om de zorg van patiënten met bepaalde aandoeningen te optimaliseren. De bedoeling hiervan is dat de zorg voor elke patiënt op de juiste plek plaatsvindt, met behoud van kwaliteit.