Naar het nieuwsoverzicht

Digitale vragenlijst

Als u bij het Anna Ziekenhuis een operatie of behandeling krijgt met verdoving (anesthesie), ontvangt u vanaf nu de voorbereidende vragenlijst digitaal. Daardoor ziet u alleen nog de vragen die voor u belangrijk kunnen zijn én besparen we veel papier.

De lijst (ook wel preoperatieve screening vragenlijst) bevat vragen over uw medische voorgeschiedenis, bijvoorbeeld over mogelijke eerdere operaties en medicijngebruik. Die informatie is belangrijk voor onze anesthesioloog. Die geeft de verdoving en controleert tijdens de operatie of behandeling onder andere uw hartslag en ademhaling. De antwoorden op de vragen helpen de anesthesioloog bepalen welke verdoving het beste past bij uw lichaam, voor een zo veilig mogelijke operatie of behandeling.

Om uw behandeling of operatie te kunnen ondergaan hebben wij altijd een ingevulde vragenlijst van u nodig. Deze staat los van eventuele andere vragenlijsten die u van ons ontvangt. De vragenlijst kan worden bekeken in het Nederlands en in het Engels.

Wilt u uw e-mailadres alvast doorgeven? Dit kan via www.mijnanna.nl