Naar het nieuwsoverzicht

Onze reactie op krantenartikel Eindhovens Dagblad

Vandaag is er aandacht in het Eindhovens Dagblad voor ons ziekenhuis. Dat raakt ons. Het doet geen recht aan het werk dat meer dan 2.300 collega’s van het Anna iedere dag met hart en ziel en zeer deskundig doen.

Patiëntveiligheid is voor ons het allerbelangrijkste

Het artikel gaat over een ernstige en uitzonderlijke situatie in 2011 waarbij een patiënt plotseling en onverwacht achteruitging. Er waren sterke twijfels over de door ons verleende zorg. Daarom is toen direct actie ondernomen. Want patiëntveiligheid is voor ons het allerbelangrijkste. Zo’n situatie wil je als ziekenhuis tot op de bodem uitzoeken. En dit hebben wij ook gedaan.

Wat hebben we toen gedaan:

  • De situatie is direct gemeld bij de inspectie.
  • We hebben gesproken met de familieleden over wat er is gebeurd.
  • We hebben een extern onafhankelijk onderzoek ingesteld door een gespecialiseerd bureau. Dat is gebruikelijk op zo’n moment.
  • Het onderzoeksbureau heeft ons toen geadviseerd om de politie in te schakelen. Dat is al tijdens het onderzoek gebeurd.
  • De politie achtte het niet onmogelijk dat een medewerker hierbij betrokken was. Deze is direct op non-actief gesteld. Want de veiligheid van onze patiënten is voor ons het allerbelangrijkste.
  • Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie bepaald dat er onvoldoende bewijs was voor opzet, en dat de medewerker ten onrechte als verdachte was aangemerkt door het Openbaar Ministerie.
  • Daarna hebben we met deze medewerker gesproken of werken binnen het Anna nog mogelijk was en bemiddeling ingezet. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. We begrijpen dat dit een hele nare periode voor deze medewerker is geweest.

Het ging om een bijzondere, uitzonderlijke en indringende situatie

We hebben deze daarna ook nooit meer meegemaakt. Gelukkig is door alert optreden van de verpleging en artsen in het Anna Ziekenhuis de betreffende patiënt daarna volledig hersteld. De krant beschrijft ook het overlijden van een andere patiënt. Er is onderzocht of deze patiënt hetzelfde is overkomen. Dat bleek niet het geval. We hebben toen ook uitvoerig gesproken met de familie van deze patiënt.

“We kunnen ons voorstellen dat patiënten zich door dit bericht zorgen maken. Dat vind ik heel erg”, vertelt Thea Sijbesma, voorzitter raad van bestuur Anna Zorggroep. “Een ziekenhuis is een plek die voor iedereen veilig is. Een plek waar mensen werken die het allerbeste met je voor hebben. Dat is ons dagelijks werk bij het Anna en waar jij op kan rekenen als patiënt. Het werken in een ziekenhuis blijft wel mensenwerk. Dus wordt er toch een fout gemaakt of is er een vermoeden van een fout? Dan zijn we daar transparant over en zoeken we uit wat er is gebeurd.”

Heb je naar aanleiding van dit bericht dringende vragen over jouw zorg? Neem dan contact op met jouw zorgverlener.