Naar het nieuwsoverzicht

Symposium ‘Hoe we leefstijl laten leven binnen het Anna!': informatief en verbindend!

Het symposium in de Weeffabriek in Geldrop, werd bezocht door een grote groep geïnteresseerden van zowel binnen het Anna (specialisten, verpleegkundigen en andere (zorg)professionals), als buiten het Anna (huisartsen, gemeenten en andere (zorg)organisaties).

Juiste interactie op het juiste moment

Na de opening door Thea Sijbesma (voorzitter raad van bestuur Anna Zorggroep en orthopeed) vertelde Michelle Brust (PhD-onderzoeker TEACHLIFE LUMC en medeauteur Teachable Moments) over Teachable Moments: Het juiste moment voor leefstijlverandering. Met als belangrijke boodschap: zorg als zorgprofessional voor de juiste interactie met de patiënt, op het juiste moment.

Je hebt meer invloed dan je denkt

Vervolgens nam Judith Jelsma (senior researcher Amsterdam UMC en projectleider LOFIT) ons mee met het Leefstijlloket Amsterdam UMC en UMCG: Hoe incorporeer je leefstijl in je organisatie? Een eye-opener voor veel zorgprofessionals: je hebt meer invloed op het verbeteren van gedrag van patiënten dan je mogelijk zelf denkt!

Regie bij de patiënt

Lotte Derksen (huisarts en lid Vereniging Arts en Leefstijl) vertelde over het belang van het bespreken van leefstijl in de huisartspraktijk, om zo de regie bij de patiënt te leggen. Daarnaast ging zij in op de voortgang van de realisatie van een gezamenlijk zorgpad Leefstijl voor 1e en 2e lijn. Dit biedt belangrijke verbetermogelijkheden in de begeleiding van onze gezamenlijke patiënten!

Centrum voor Leefstijlgeneeskunde Anna Ziekenhuis

Hans van Kuijk (sportarts en oprichter Centrum voor Leefstijlgeneeskunde Anna Ziekenhuis) presenteerde samen met Nicole Koopman-Verbaarschot (inspanningsfysioloog, vitaliteitscoach en bewegingswetenschapper Anna TopSupport) aansluitend de veelbelovende resultaten van het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde van het Anna Ziekenhuis.

Positieve gezondheid bij borstkanker

Tot slot vertelde Dorothy Heijmans (verpleegkundig specialist Anna Ziekenhuis en trainer positieve gezondheid) over de succesvolle inzet van Positieve Gezondheid bij borstkanker patiënten. Door patiënten te vragen wat ze kunnen, wat ze wíllen en wat hun belemmeringen zijn om het te gaan doen, hélp je hen om stappen vooruit te maken.

Kleine acties, groot effect!

Erik Jan Borgmeijer (lid raad van bestuur Anna Zorggroep) zocht de interactie op door vragen uit de zaal te laten beantwoorden door het panel met alle sprekers van de avond. Een belangrijke boodschap was: begin met kleine stapjes, deze kunnen een groot effect hebben! Hierna sloot Thea Sijbesma het symposium af en gaf zij het laatste woord aan Tom Lumens (sportcoach bij Anna TopSupport). Tom gaf iedereen de tip om iedere dag minimaal een half uur matig tot intensief te bewegen. Het springtouw dat iedereen na afloop kreeg, kan daarbij zeker helpen!  

Leefstijl en preventie is één van de leidende principes in ons strategisch kader. Met het symposium deelde een gevarieerde groep van (zorg)professionals hun kennis en ervaring over dit onderwerp.

Dank aan iedereen voor hun bijdrage en enthousiasme: zo brengen we elkaar vérder!