St. Anna Logo

Als Cliëntenraad komen wij op voor de collectieve belangen van iedereen die een beroep doet op het Anna Ziekenhuis. Het gaat hierbij met name om het leveren van een bijdrage en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening.

Wij praten en denken actief mee over het beleid en de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

Onze visie

  • We streven naar kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg inclusief (zo nodig) voor- en nazorg.
  • De behoeften en wensen van de cliënten staan centraal.
  • We richten ons op alle inwoners van het verzorgingsgebied van het Anna Ziekenhuis.

Gevraagd en ongevraagd advies

De raad van bestuur van het Anna Ziekenhuis is verplicht om advies te vragen over de onderwerpen die patiënten raken. In een aantal gevallen mag de raad van bestuur ons advies niet zomaar negeren. We geven ongevraagd advies geven aan de raad van bestuur. Deze rechten zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Voor de cliëntenraad staat altijd het belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers voorop.

Taken Cliëntenraad

We volgen de ontwikkelingen en het beleid van het ziekenhuis op de voet en gaan ook zelf op onderzoek uit. We overleggen met verschillende groepen binnen en buiten het ziekenhuis om zo het beste advies over de (kwaliteit van de) zorg te kunnen geven. Zo praten wij bijvoorbeeld met de raad van bestuur, managers bedrijfsvoering, de medisch specialisten en externe partijen.

Onderwerpen waar we advies over geven:

Samenstelling en aandachtsgebieden

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden met ieder een aantal aandachtsgebieden.

Wij komen allen uit het verzorgingsgebied van het Anna Ziekenhuis, zijn er niet in dienst en voelen ons betrokken bij het Anna. We vergaderen 1x per maand.

   

Jeanne Driessen - Engels
Voorzitter

Wet & regelgeving 
Werkwijze CR

Jan Rietsema
Vice voorzitter

Kwaliteit & veiligheid
Digi toegankelijkheid

Cees van Arendonk 
Lid

Hospitality
Werkwijze CR

Joke Foekema – Töns 
Lid

Ketenzorg

Shanta Sital
LidHans van Gestel 
Lid 

 

 

Jan Smeets
Lid

Wet & regelgeving

Bea Zoer
Lid

 

 

 

Annet Schoenaker

Ambtelijk secretaris

 

Contact

Wij richten ons op het algemene belang van de patiënten, hun familieleden en de bezoekers in het ziekenhuis. Heb je een individuele klacht? Dan verwijzen we je graag door naar de klachtencommissie.

Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat deze van belang zijn voor de cliëntenraad, neem dan contact met ons op:

E-mail: clientenraad@st-anna.nl

Post:
Anna Ziekenhuis
T.a.v. cliëntenraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop

Of vul het formulier in:

Contact met de cliëntenraad
Voornaam en achternaam

Jaarverslag 2021 

Lees meer over onze resultaten en activiteiten van het vorige jaar in het jaarverslag 2021

Werkplan 2022

In het werkplan 2022 lees je meer over onze aandachtspunten en activiteiten voor het jaar 2022. 

 

Jeanne Cliëntenraad.JPG

Jeanne over de Cliëntenraad: "Ik vind het belangrijk dat er vanuit de patiënten gedacht wordt"

Lees verder
St Anna Kees Van Arendonk 141220 02

Cees van Arendonk zet kwaliteit en gastvrijheid voorop bij de cliëntenraad van het ziekenhuis

“Onze rol is te toetsen of de belangen van cliënten goed worden meegenomen."

Lees verder