St. Anna Logo

De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers behartigt.

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en meebeslissen (binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden) inzake het beleid en de beleidsvoornemens van de raad van bestuur. Te denken aan arbeidstijden en dienstroosters, personeelsregelingen, reorganisaties, jaarplannen, arbo- en financiële zaken en de begroting.

Medewerkers worden via het personeelsblad Animo en de (op te vragen) notulen van de overlegvergaderingen over de werkzaamheden van de OR geïnformeerd.

Vertegenwoordiging

De medewerkers van de Anna Zorggroep worden vertegenwoordigd door:

Marcel van Loon
Dagelijks bestuur voorzitter OR
Verpleegkundige SEH

John Grootzwagers
Dagelijks bestuur vice voorzitter OR
OK assistent chirurgie

Linda de Ronde-Aanraad
Dagelijks bestuur secretaris OR
Verpleegkundige afdeling Heelkunde

Arianne Grapendaal-Scheepers
Secretaresse OR

Gerard Bruns
OR lid commissie sociaal beleid
Verzorgende IG Nicasius Anna Ouderenzorg

Ans Maes-van de Donk
OR lid commissie sociaal beleid
Opname coördinator

Jolanda van Corven
OR lid commissie sociaal beleid
Verpleegkundige kinderafdeling

Tom van 't Hof
OR lid commissie sociaal beleid
Verpleegkundige SEH en IC

 

Mike van den Dries
OR lid commissie VGW
Applicatiebeheerder / vakspecialist laboratorium

Dominique Welten
OR lid commissie VGW
Verpleegkundige SEH en IC

 

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met Marcel van Loon, voorzitter.
Via telefoon: 040 - 286 46 87 (op donderdag) of e-mail: ondernemingsraad@st-anna.nl

Anna Zorggroep
Ondernemingsraad
Postbus 90
5660 AB Geldrop