St. Anna Logo
De raad van toezicht ziet toe op de strategie en het beleid van de Anna Zorggroep. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het ‘reglement voor de raad van toezicht van de Anna Zorggroep, 22 mei 2023'.

Samenstelling raad van toezicht

Ir. J.A.M. van Leeuwen    
Ir. J.A.M. van Leeuwen
Voorzitter
   
Mw. W. Boot   Dhr. R. Claessen
Mw. W. Boot   Dhr. R. Claessen
Mevr. W. de Jong - Verspeek   Prof. dr. J.A. Roukema
Mw. W. de Jong – Verspeek   Prof. dr. J.A. Roukema

Commissies

Remuneratiecommissie
Commissie zorg en kwaliteit
Auditcommissie financiën
Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed