St. Anna Logo
De raad van toezicht ziet toe op de strategie en het beleid van de Anna Zorggroep. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in het ‘reglement voor de raad van toezicht van de Anna Zorggroep, 29 september 2014'.

Samenstelling raad van toezicht

 
De heer ir. G.A.
Witzel
Voorzitter
  Mevrouw drs. G.M.
Mittendorff
Vice-voorzitter
Roukema  
Prof. dr. J.A.
Roukema
Lid
  De heer ir. S.A.
Bambach
Lid

Commissies

Remuneratiecommissie
Commissie zorg en kwaliteit
Auditcommissie financiën
Aandachtsgebied huisvesting/vastgoed