St. Anna Logo

Met de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 is de Vereniging de Medische Staf Anna Ziekenhuis (VMS) opgehouden te bestaan. De vrijgevestigde stafleden hebben zich verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Anna Zorggroep U. A. en de specialisten in dienstverband hebben de Vereniging voor Specialisten in Dienstverband opgericht. Gezamenlijk vormen zij het Specialistenberaad Anna Ziekenhuis. 

Beide organisaties hebben een bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Bestuur Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Anna Zorggroep U.A.

  • J.P. (Jan Pieter) de Mönnink, KNO-arts | voorzitter
  • P.E.N. (Piet) Hoek, chirurg | vice-voorzitter
  • R.J.P. (Rutger) Haest, cardioloog | secretaris
  • J.W. (Jan Willem) Ruijs, anesthesioloog | penningmeester
  • D.H.P.J. (Derk-Jan) Leijten | directeur

Bestuur Vereniging voor Specialisten in Dienstverband

  • H.M.J. (Hélène) Franken, klinisch psycholoog | voorzitter
  • J.A.J. (Hans) van Kuijk, sportarts | penningmeester
  • G.H.W.H. (Geesje) van Schaijk, kinderarts | secretaris