Hier vindt u de jaarverslagen van 2015 en 2016 en het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 van de St. Anna Zorggroep.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2019

‘Samen leven, uw gezondheid, ons Anna’, dat is het thema van het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 van de St. Anna Zorggroep. In dit meerjarenbeleidsplan leest u over onze ambitie, ons aanbod en de strategische doelstellingen die wij ons hebben gesteld.

> U leest het meerjarenbeleidsplan hier.

Jaarverslag 2017

De St. Anna Zorggroep heeft zich in 2017 met veel energie ingezet voor de zorg aan haar patiënten en cliënten. In het bestuursverslag over 2017, met de bijbehorende bijlages, doen we hier uitgebreid verslag van.
In het verslagjaar 2017 zijn de nodige inspanningen geleverd voor de voorgenomen fusie met het Catharina-ziekenhuis. Parallel hieraan is ervoor gekozen de eigen kracht verder te ontwikkelen. Het negatieve fusie-advies dat wij in december ontvingen, heeft ons verrast. Doordat we blijvend zijn uitgegaan van een sterk eigen profiel, hebben we mooie resultaten geboekt en hebben we een prima basis voor onze toekomt als zelfstandig algemeen ziekenhuis.

De jaarrekening laat een positief en solide beeld zien. De St. Anna Zorggroep voldoet ruimschoots aan de financiële eisen die door verschillende partijen aan ons worden gesteld. Het verslagjaar 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van € 4,9 mln., dit is een stijging ten opzichte van verslagjaar 2016. Deze stijging is zowel toe te schrijven aan Ananz, als aan het St. Anna Ziekenhuis.

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 was een jaar met de nodige uitdagingen op verschillende vlakken, die we adequaat zijn aangegaan. We zijn een krachtige organisatie, met een duidelijk eigen profiel en een gezonde financiële positie. We sloten verslagjaar 2016 af met een positief resultaat van € 4,2 mln.

Jaarverslag 2015

De St. Anna Zorggroep sloot 2015 af met een positief financieel resultaat, mooie rapportcijfers van patiënten en cliënten en diverse innovatieve projecten door samenwerking met partners.

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.