Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer, de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt er rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken, zoals leeftijd en conditie van de patiënt en de diagnose.

HSMR 2018

De HSMR van St. Anna Ziekenhuis over het jaar 2018 komt uit op 88. Dat betekent dat het sterftecijfer significant lager is dan het landelijk gemiddelde. Er overlijden dus minder patiënten dan dat er volgens het CBS verwacht mag worden.

Het HSMR cijfer is opgebouwd uit verschillende Standardised Mortality Ratio's (SMR's), gewogen sterftecijfers per diagnosegroep. Bekijk hier de (H)SMR cijfers 2018.

Ziekenhuischeck

Op  de website www.ziekenhuischeck.nl van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn uitkomsten op kwaliteitsindicatoren in te zien en met elkaar te vergelijken. Ook informatie over het sterftecijfer vindt u op deze website.

Gebruik resultaten

Het St. Anna Ziekenhuis gebruikt de (H)SMR-cijfers samen met andere (kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de eigen ziekenhuisorganisatie. Zo voert het St. Anna Ziekenhuis onder andere nader dossieronderzoek uit als uitkomsten van deze en andere meetinstrumenten daartoe aanleiding geven. Tevens is er een commissie die de dossiers van alle overleden patiënten in het St. Anna Ziekenhuis onderzoekt, om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Op deze manier werkt het St. Anna Ziekenhuis continu aan de verbetering van de patiëntveiligheid. 

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.