Naar het nieuwsoverzicht

Bezoekregeling St. Anna Ziekenhuis

Vanaf zaterdag 25 april is bezoek aan patiënten in het Anna Ziekenhuis weer toegestaan. Hiervoor is een speciaal bezoekuur ingesteld van 18.00 uur tot 19.00 uur. Er is 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan. Het is niet mogelijk om tijdens het bezoekuur meerdere bezoekers per patiënt af te wisselen. Dit om besmettingsgevaar zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor bezoek aan de Intensive Care en de corona-afdeling kan met de verpleegkundigen een afspraak worden gemaakt voor het bezoek.

Op dit nieuwe bezoekbeleid zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als iemand zeer ernstig ziek is. Uitzonderingen zijn er ook voor kinderen die opgenomen zijn en kraamvrouwen waarbij de partner wel bij de bevalling mag zijn. De behandelend specialist en het afdelingshoofd beslissen of bezoek als uitzondering eventueel is toegestaan.

Heeft u last van koorts (temperatuur hoger dan 38°C) verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid? Dan kunnen wij u, ter bescherming van patiënten en medewerkers, als bezoeker helaas niet toelaten. Dit geldt in alle gevallen.