Naar het nieuwsoverzicht

Clientenraad zoekt nieuw lid

Wil jij meedenken en meebeslissen over de kwaliteit van de zorg? Dan is de Cliëntenraad op zoek naar jou. 

De Cliëntenraad komt op voor de collectieve belangen van iedereen die een beroep doet op het St. Anna Ziekenhuis. Het gaat hierbij met name om het leveren van een bijdrage en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Cliëntenraad praat en denkt actief mee over het beleid en de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

Vacature 

Meer informatie over de vacature vind je op www.st-anna.nl/clientenraad 

Je reactie zien we graag voor 1 september.