Naar het nieuwsoverzicht

Naar aanleiding van tarievenlijst CZ

Hierbij reageren wij op de publicatie van CZ van de tarieven voor behandelingen die minder kosten dan het maximale vrijwillige eigen risico van € 885,- . Tevens reageren we op de vraagstelling van het Eindhovens Dagblad, dat voor een 6-tal behandelingen de CZ-tarieven van de regionale ziekenhuizen vergeleken heeft. 

Korte verklaring

De tarievenlijst van CZ geeft ons voor het eerst inzicht in verschillen in tarieven tussen ziekenhuizen. Wij mogen deze als ziekenhuizen i.v.m. de mededingingswetgeving namelijk niet onderling uitwisselen. Als St. Anna Zorggroep vinden wij transparantie over tarieven heel belangrijk voor onze patiënten. Wij streven die transparantie ook na.

Het uiteindelijke tarief dat een verzekeraar aan het ziekenhuis betaalt voor een specifieke behandeling, komt tot stand via prijsafspraken van die verzekeraar met het ziekenhuis. 

Het St. Anna Ziekenhuis kent zo’n 4000 zorgproducten waarvan het gemiddeld prijsniveau lager ligt dan landelijk gebruikelijk. Het Eindhovens Dagblad heeft een 6-tal zorgproducten vergeleken op tarief (kwaliteit is even buiten beschouwing gelaten). Dit geeft een interessante vergelijking. Maar als je de verschillen tussen deze tarieven écht wilt verklaren, moet je gegevens hebben over de kostprijsberekening* achter het tarief, oftewel: wat is wel of niet meegenomen in de prijs. We zullen hierover verder het gesprek aangaan met CZ. 

Uitgebreide toelichting

De door CZ gepubliceerde lijst betreft een beperkt deel van de behandelingen die wij uitvoeren. De tarieven als gepubliceerd zijn na onderhandelingen met en dus met goedkeuring van CZ tot stand gekomen. 

De financieringssystematiek in de ziekenhuiszorg, die de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig was, is zeer complex. Het uiteindelijke tarief dat een verzekeraar aan het ziekenhuis betaalt voor een specifieke behandeling, komt tot stand via prijsafspraken van die verzekeraar met het ziekenhuis. 

De verzekeraar onderhandelt meestal over een totaalbudget en hanteert daarbij ook plafonds (wat mag een ziekenhuis maximaal aan diensten voor de verzekeraar verrichten). De verzekeraar kan de tarieven van verschillende ziekenhuizen vergelijken; de ziekenhuizen kennen elkaars tarieven niet. 

*Kostprijsberekening
Het St. Anna Ziekenhuis is de afgelopen jaren bezig geweest de tarieven voor behandelingen te baseren op reële kostprijzen. Dat betekent dat we berekenen wat gemiddeld voor een specifieke behandeling nodig is; denk aan polibezoeken, diagnostiek, een poliklinische behandeling, een dagbehandeling of een operatie in een operatiekamer al dan niet gevolgd door verpleegdagen. 

Verschillen in tarieven kunnen enerzijds terug te voeren zijn op de manier waarop een ziekenhuis de kostprijs berekent van een zorgproduct. Anderzijds kunnen verschillen terug te voeren zijn op de behandelmethode van een ziekenhuis maar ook op het gemiddelde patiëntprofiel voor een specifieke behandeling. Als sprake is van gemiddeld meer complexiteit, doordat een ziekenhuis bijvoorbeeld een oudere patiëntenpopulatie kent, met patiënten die meer aandoeningen tegelijk hebben (co-morbiditeit), dan kan dit leiden tot een gemiddeld hogere kostprijs voor een behandeling.

 

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.