Naar het nieuwsoverzicht

Okselklieren gespaard dankzij jodiumzaadje

Het zogenaamde jodiumzaadje speelt een belangrijke rol in de behandeling voor vrouwen met borstkanker. De lokalisatietechniek met het jodiumzaadje wordt al langer gebruikt om de exacte plaats van een tumor aan te geven in de borst. Het St. Anna Ziekenhuis gebruikt dezelfde methode ook om een uitzaaiing van borstkanker in een lymfeklier van de oksel te markeren. Door vervolgens tijdens de operatie te focussen op de lymfeklier waar daadwerkelijk een uitzaaiing zit, kan onnodige okselklierverwijdering voorkomen worden waardoor ook minder complicaties ontstaan zoals mogelijke vochtophoping in de arm (lymfoedeem).  

In de oksel wordt door de radioloog voorafgaand aan de behandeling (operatie/chemo) een radioactief jodiumzaadje geplaatst. Het zaadje markeert de precieze plaats van de afwijking in de oksel. Door gebruik te maken van het jodiumzaadje wordt alleen de lymfeklier verwijderd die een uitzaaiing heeft, en geen ‘gezonde’ lymfeklieren. Het jodiumzaadje wordt poliklinisch ingebracht, is niet schadelijk voor de gezondheid en wordt tijdens de operatie samen met de afwijkende lymfeklier verwijderd. 

Minder lymfoedeem problemen

Chirurg Ester Schepers van het St. Anna Ziekenhuis legt uit: “Door deze lokalisatietechniek met een jodiumzaadje kan vaker een okselsparende operatie worden uitgevoerd en dat is positief. Als vroeger op basis van een echo en een punctie een afwijkende lymfeklier in de oksel werd vastgesteld, werd vrijwel altijd een zogenaamde ‘okselklierdissectie’ uitgevoerd. Bij zo’n dissectie worden alle lymfeklieren tegelijk met omliggend vetweefsel uit de oksel verwijderd. Deze klieren zorgen onder andere dat het lymfevocht wordt afgevoerd. Wanneer die klieren er niet meer zijn, kan lymfevocht moeilijker afgevoerd worden. Dat leidt regelmatig tot ophoping van vocht (het zogenaamde lymfoedeem) met als gevolg een dikke arm.” 

“Door het jodiumzaadje als markering te gebruiken, verwijderen we enkel de klier waarvan we weten dat deze daadwerkelijk een uitzaaiing bevat. In sommige gevallen wordt de oksel nabestraald. Uit onderzoek weten we dat bestraling van de lymfklieren in de oksel beduidend minder lymfoedeem problemen geeft dan een operatie van de lymfklieren in de oksel. Ook geven beide methoden (operatie en bestraling van de lymfeklieren in de oksel) bij patiënten met borstkanker gelijke overlevingscijfers.”