Naar het nieuwsoverzicht

Omgaan met persoonsgegevens en Privacy

In het kader van de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) worden persoonsgegevens in de gehele Europese Unie op uniforme wijze beschermd. Hieronder kunt u lezen hoe de St. Anna Zorggroep hier invulling aan geeft.

Omgaan met persoonsgegevens

Voor de St. Anna Zorggroep is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De St. Anna Zorggroep respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving worden behandeld. Hier vindt u het reglement: Omgaan met persoonsgegevens.

Privacy en cookies

In ons privacy statement kunt u nalezen welke regels van toepassing zijn op onze websites van het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz.

Medische gegevens opvragen

Hier kunt u de procedure en het aanvraagformulier vinden voor het opvragen van uw medische gegevens.

Heeft u vragen?

De St. Anna Zorggroep heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Contact openen kan via functionaris-gegevensbescherming@st-anna.nl


Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over wat wij doen met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met onze FG via bovenstaand e-mailadres.