Naar het nieuwsoverzicht

Sneller duidelijkheid bij afwijkingen in de borst

Nieuwe werkwijze team Borstzorg Anna 

Als je onzeker bent over een afwijking in de borst wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Het borstzorgteam van het St. Anna Ziekenhuis heeft daarom haar werkwijze aangepast. De patiënt krijgt hierdoor sneller een diagnose en in veel gevallen blijken verdere onderzoeken en behandeling in het ziekenhuis niet nodig. Vanaf 4 februari wordt deze nieuwe werkwijze toegepast.

Als je met een knobbeltje of een andere afwijking in de borst wordt doorverwezen door de huisarts, breekt voor patiënten een spannende periode aan. “Wij zagen wat voor effect dit heeft op een patiënt en haar/zijn naasten. Daarom wilden wij het anders gaan doen.” aldus radioloog Marianne Hooijen, gespecialiseerd in mammaradiologie (beeldvorming van de borsten). “Ons borstzorgteam in ‘t Anna ontwikkelde daarom een nieuwe werkwijze. Deze is patiëntvriendelijker, minder beladen en gericht op snelle diagnose.”

Concreet houdt de nieuwe werkwijze in dat een patiënt met een verwijzing van de huisarts of het bevolkingsonderzoek direct naar de afdeling radiologie toe gaat. Daar wordt een mammografie en vaak ook een echo van de borsten gemaakt. In feite is dat voldoende om een diagnose te stellen. Deze wordt direct na afloop besproken. Is er niets ernstigs geconstateerd, en dat is bij zo’n 60%, dan kan de patiënt terug naar de huisarts. Is nader onderzoek (bijvoorbeeld een punctie) of behandeling nodig, dan vindt verdere behandeling in het ziekenhuis plaats. De patiënt wordt dan direct opgevangen door een mammachirurg of Verpleegkundig Specialist Borstzorg.

Sneller en slimmer

Deze nieuwe werkwijze is sneller. Je hoeft als patiënt niet eerst een afspraak te maken op de polikliniek, voordat een mammografie of echo gemaakt kan worden. Ook wordt de uitslag direct na het onderzoek door de gespecialiseerde radioloog met de patiënt besproken. Naast voordelen voor de patiënt levert deze werkwijze ook een betere inzet van zorgprofessionals en een besparing van zorgkosten op. Een groot deel van de patiënten waarbij niets ernstigs wordt geconstateerd, wordt namelijk niet ‘onnodig’ behandeld in het ziekenhuis. En, doordat de eerste opvang voortaan door de radioloog wordt gedaan, ontstaat er meer ruimte op de polikliniek. Deze wordt benut om, naast patiënten met borstkanker, mensen met andere borstklachten bij te staan met extra advies en begeleiding.

Borstzorg Anna

Het St. Anna Ziekenhuis voldoet aan alle criteria die de Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt. In de regio is bij het Anna bovendien de wachttijd van diagnose tot operatie het kortst.

Lees hier meer informatie over de nieuwe werkwijze van Borstzorg Anna.