Naar het nieuwsoverzicht

St. Anna Ziekenhuis heeft landelijke voortrekkersrol E-health

Als de patiënt bij de orthopeed komt voor de eerste afspraak, houdt deze een medisch vraaggesprek met de patiënt (anamnese), een lichamelijk onderzoek en bekijkt deze de röntgenfoto of MRI. Vooral het medisch vraaggesprek is belangrijk voor het stellen van de diagnose en vervolgens het bepalen welke behandeling het beste is. Maar: zo’n eerste afspraak is vaak spannend voor de patiënt én er is maar beperkt de tijd.

Digitale vragenlijst helpt bij de anamnese

In een wetenschappelijk onderzoek heeft Orthopedisch Centrum Anna patiënten thuis, voorafgaand aan de eerste afspraak, een digitale vragenlijst laten invullen. Vervolgens maken kunstmatige intelligentie programma’s een voorspelling van de diagnose op basis van de gegeven antwoorden. De voorspelling wordt vervolgens beoordeeld door de orthopeed. Hiermee wordt tijd gewonnen bij de eerste afspraak, zodat er in het gesprek meer ingegaan kan worden op de persoonlijke situatie en bijzonderheden van de patiënt.

Publicatie in vakblad Acta Orthopaedica

Het wetenschappelijk vakblad Acta Orthopaedica publiceert een artikel over het onderzoek naar de inzet van Kunstmatige Intelligentie door Orthopedisch Centrum Anna. In een vervolgstudie gaat de vakgroep weer een stap verder. Aan de hand van de voorspelling die is gedaan, wordt vooraf gerichte informatie geboden aan de patiënt via de Patiënt Journey App. Zo wordt de patiënt beter geïnformeerd en persoonlijk begeleid in zijn behandeling.

Orthopedisch Centrum Anna heeft een landelijke voortrekkersrol. Walter van der Weegen (onderzoeker) en Rintje Agricola (orthopeed) maken beiden tevens deel uit van het bestuur van de nieuwe landelijke orthopediewerkgroep ‘Denktank kunstmatige intelligentie’.